Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1335

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 11665-3 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření) 
Katalogové číslo:  510103
ČSN EN ISO 11665-3 - Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)
ČSN EN ISO 11665-3ČSN EN ISO 11665-3 This document describes spot measurement methods for determining the activity concentration of short-lived radon-222 decay products in the air and for calculati
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19581 - Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru 
Katalogové číslo:  510354
ČSN EN ISO 19581 - Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru
ČSN EN ISO 19581ČSN EN ISO 19581 This document specifies a screening test method to quantify rapidly the activity concentration of gamma-emitting radionuclides, such as 131I, 132Te, 134Cs and 137
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19085-7 - Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky 
Katalogové číslo:  510456
ČSN EN ISO 19085-7 - Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky
ČSN EN ISO 19085-7ČSN EN ISO 19085-7 Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro stacionární a přemístitelné - srovnávací frézky, také nazývány srovnávačky, - tloušťkovací frézky
Cena:  605,- Kč
ČSN P CEN/TS 13476-4 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody 
Katalogové číslo:  510843
ČSN P CEN/TS 13476-4 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody
ČSN P CEN/TS 13476-4ČSN P CEN/TS 13476-4 Tento dokument uvádí návod pro posuzování shody složení směsi, výrobků a sestav prováděných výrobcem pro plastové potrubní systémy z PVC-U pro beztlakové ka
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15091 - Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu 
Katalogové číslo:  510112
ČSN EN ISO 15091 - Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu
ČSN EN ISO 15091ČSN EN ISO 15091 This document specifies a method for determining the electrical conductivity and the electrical resistance of coating materials. The conductivity is usually measu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19403-5 - Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku 
Katalogové číslo:  510119
ČSN EN ISO 19403-5 - Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku
ČSN EN ISO 19403-5ČSN EN ISO 19403-5 This document specifies a test method to determine the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids by optical methods. The method can be ap
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19403-3 - Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky 
Katalogové číslo:  510117
ČSN EN ISO 19403-3 - Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky
ČSN EN ISO 19403-3ČSN EN ISO 19403-3 This document specifies a test method to measure the surface tension of liquids with an optical method using the pendant drop. The method can be applied for t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13922 ed. 2 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy 
Katalogové číslo:  510123
ČSN EN 13922 ed. 2 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy
ČSN EN 13922 ed. 2ČSN EN 13922 ed. 2 This document specifies the following points regarding the minimum requirements for an overfill prevention system: - functions; - major components; - chara
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13216-1 ed. 2 - Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody 
Katalogové číslo:  510807
ČSN EN 13216-1 ed. 2 - Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody
ČSN EN 13216-1 ed. 2ČSN EN 13216-1 ed. 2 Tento dokument specifikuje obecné materiálově nezávislé zkušební metody pro všechny systémové komíny. Může být použit pro všechny výrobky odvádějící spaliny
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 13164-3 - Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda 
Katalogové číslo:  510132
ČSN EN ISO 13164-3 - Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda
ČSN EN ISO 13164-3ČSN EN ISO 13164-3 This part of ISO 13164 specifies a test method for the determination of radon-222 activity concentration in a sample of water following its transfer from the
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13165-2 - Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda 
Katalogové číslo:  510129
ČSN EN ISO 13165-2 - Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda
ČSN EN ISO 13165-2ČSN EN ISO 13165-2 This part of ISO 13165 specifies the determination of radium-226 (226Ra) activity concentration in all types of water by emanometry. The method specified i
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16106 - Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001 
Katalogové číslo:  510135
ČSN EN ISO 16106 - Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001
ČSN EN ISO 16106ČSN EN ISO 16106 This document gives guidance on the application of a quality management system in the manufacture, measuring and monitoring of design type approved dangerous good
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 9997 - Stomatologie - Injekční stříkačky 
Katalogové číslo:  510139
ČSN EN ISO 9997 - Stomatologie - Injekční stříkačky
ČSN EN ISO 9997ČSN EN ISO 9997 This document specifies requirements and test methods for cartridge syringes used in dentistry. These syringes are of the non-aspirating, aspirating and self-aspirati
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 16389 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot 
Katalogové číslo:  510661
TNI CEN/TR 16389 - Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot
TNI CEN/TR 16389TNI CEN/TR 16389 Tento dokument objasňuje požadavky a zkušební metody pro prodávané a na trh dodávané parafinické motorové nafty vyráběné syntézou (XTL) nebo hydrogenací (HVO) a jej
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 8124-9 - Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963 
Katalogové číslo:  510823
TNI ISO/TR 8124-9 - Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963
TNI ISO/TR 8124-9TNI ISO/TR 8124-9 Tento dokument porovnává mechanické a fyzikální požadavky, na které se vztahují následující bezpečnostní normy pro hračky: a) ISO: ISO 8124-1:2018 b) Evropa (
Cena:  1 155,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat