Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1336

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 24444 - Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo 
Katalogové číslo:  509980
ČSN EN ISO 24444 - Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo
ČSN EN ISO 24444ČSN EN ISO 24444 This document specifies a method for the in vivo determination of the sun protection factor (SPF) of sunscreen products. It is applicable to products that contain a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12350-6 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost 
Katalogové číslo:  510450
ČSN EN 12350-6 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-6ČSN EN 12350-6 (73 1301) Tento dokument uvádí metodu pro stanovení objemové hmotnosti zhutněného čerstvého betonu v laboratoři i na staveništi. Metoda nemusí být vhodná pro velmi tu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16432-1 - Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  510189
ČSN EN 16432-1 - Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 16432-1ČSN EN 16432-1 Tato část souboru evropských norem EN 16432 zahrnuje základní požadavky na systémy pevné jízdní dráhy. Je určena pro použití zákazníky, projektanty a zadavateli systémů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14848 - Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu 
Katalogové číslo:  509983
ČSN EN 14848 - Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu
ČSN EN 14848ČSN EN 14848 This document specifies the critical dimensions of valve cups suitable for clinching into 25,4 mm aperture metal aerosol containers. This document is applicable to ape
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 20706-1 - Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami 
Katalogové číslo:  509984
ČSN EN ISO 20706-1 - Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami
ČSN EN ISO 20706-1ČSN EN ISO 20706-1 This document specifies methods for the identification of some bast fibres (flax, hemp, ramie) using both light microscopy (LM) and scanning electron microscopy
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19353 - Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana 
Katalogové číslo:  509405
ČSN EN ISO 19353 - Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
ČSN EN ISO 19353ČSN EN ISO 19353 Tento dokument specifikuje metody identifikace požárního nebezpečí vznikajícího u strojního zařízení a provedení odpovídajícího posouzení rizika. Uvádí základn
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN/TS 17390-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA 
Katalogové číslo:  509993
ČSN P CEN/TS 17390-2 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA
ČSN P CEN/TS 17390-2CEN/TS 17390-2 This document gives guidelines on the handling, storage, processing and documentation of venous whole blood specimens intended for the examination of human DNA
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 19107 - Geografická informace - Prostorové schéma 
Katalogové číslo:  509998
ČSN EN ISO 19107 - Geografická informace - Prostorové schéma
ČSN EN ISO 19107ČSN EN ISO 19107 This document specifies conceptual schemas for describing the spatial characteristics of geographic entities, and a set of spatial operations consistent with these
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN ISO 25178-600 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 600: Metrologické charakteristiky pro metody měření plošných topografií 
Katalogové číslo:  507806
ČSN EN ISO 25178-600 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 600: Metrologické charakteristiky pro metody měření plošných topografií
ČSN EN ISO 25178-600ČSN EN ISO 25178-600 This document specifies the metrological characteristics of areal instruments for measuring surface topography. Because surface profiles can be extracted fr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13126-17 - Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna 
Katalogové číslo:  507821
ČSN EN 13126-17 - Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna
ČSN EN 13126-17ČSN EN 13126-17 This document specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of hardware for Tilt and Slide windows and door height windows
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13126-16 - Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna 
Katalogové číslo:  507822
ČSN EN 13126-16 - Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna
ČSN EN 13126-16ČSN EN 13126-16 This document specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of hardware for Lift and Slide windows and door height windows i
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13796-1 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy 
Katalogové číslo:  508232
ČSN EN 13796-1 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy
ČSN EN 13796-1ČSN EN 13796-1 Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro vozy osobních lanových drah. Tyto požadavky platí na různé typy zařízení a berou v úvahu jejich prostředí.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16602-70-38 - Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou a smíšenou technologii 
Katalogové číslo:  507854
ČSN EN 16602-70-38 - Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou a smíšenou technologii
ČSN EN 16602-70-38ČSN EN 16602-70-38 This Standard defines the technical requirements and quality assurance provisions for the manufacture and verification of high-reliability electronic circuits
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 3155-005 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  507835
ČSN EN 3155-005 - Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 005: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku
ČSN EN 3155-005ČSN EN 3155-005 This European Standard specifies the required characteristics and tests applicable to female electrical contacts 005, type A, crimp, class T, used in elements of conn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 3645-004 - Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Hermetická zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  507850
ČSN EN 3645-004 - Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Hermetická zásuvka přichycená čtvercovou přírubou - Norma výrobku
ČSN EN 3645-004ČSN EN 3645-004 This European Standard specifies the characteristics of square flange hermetic receptacles in the family of circular electrical connectors with triple start threaded
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3220 - Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo pro vytlačování spojovacích dílů - 3 mm <= D <= 30 mm 
Katalogové číslo:  507837
ČSN EN 3220 - Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P101HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo pro vytlačování spojovacích dílů - 3 mm <= D <= 30 mm
ČSN EN 3220ČSN EN 3220 This document specifies the requirements relating to: Heat resisting nickel base alloy (Ni-P101HT) Cold worked and softened Bar and wire for continuous forging or ext
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4289 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - Přířezy pro kování 
Katalogové číslo:  507852
ČSN EN 4289 - Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7175 - Přířezy pro kování
ČSN EN 4289ČSN EN 4289 This European Standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P7175 Forging stock for aerospace applications.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 2924 - Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené, s levotočivým závitem - Třída: 600 MPa (pří teplotě okolí) / 425 °C 
Katalogové číslo:  507839
ČSN EN 2924 - Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s redukovaným rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené, s levotočivým závitem - Třída: 600 MPa (pří teplotě okolí) / 425 °C
ČSN EN 2924ČSN EN 2924 This European standard specifies the characteristics of hexagon plain nuts, reduced height, reduced across flats, with left hand thread, in heat resisting steel, silver plate
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50131-4 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení 
Katalogové číslo:  508462
ČSN EN 50131-4 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení
ČSN EN 50131-4 ed. 2ČSN EN 50131-4 ed. 2 Tento dokument uvádí požadavky na výstražná zařízení, používaná k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných v bud
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60076-22-3 - Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky 
Katalogové číslo:  507865
ČSN EN IEC 60076-22-3 - Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky
ČSN EN IEC 60076-22-3ČSN EN IEC 60076-22-3 This part of IEC 60076 applies to liquid to air heat exchangers, using forced air and forced liquid circuits, used on liquid immersed power transformers
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 - Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  508489
ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 - Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 Tato část IEC 61020 specifikuje terminologii, značky, zkušební metody a další nezbytné informace pro poskytnutí podrobných specifikací pro elektro
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 63093-13 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra 
Katalogové číslo:  507605
ČSN EN IEC 63093-13 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 13: PQ-jádra
ČSN EN IEC 63093-13ČSN EN IEC 63093-13 This part of IEC 63093 specifies the dimensions that are of importance for mechanical interchangeability for a preferred range of PQ-cores and low-profile PQI
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62496-4-1 - Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT 
Katalogové číslo:  508639
ČSN EN IEC 62496-4-1 - Desky optických obvodů - Část 4-1: Normy rozhraní - Zakončená sestava vlnovodu OCB používající jednořadové dvanáctikanálové konektory typu PMT
ČSN EN IEC 62496-4-1ČSN EN IEC 62496-4-1 Tato norma definuje rozměry normalizovaného rozhraní pro zakončené sestavy vlnovodu desek optických obvodů (OCB) (jednoduše označováno jako sestava) používa
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat