Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1337

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO 24394 - Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí 
Katalogové číslo:  511605
ČSN ISO 24394 - Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí
ČSN ISO 24394ČSN ISO 24394 Norma stanoví požadavky na kvalifikační zkoušku tavného svařování kovových součástí pro letecké aplikace pro svářeče nebo svářečského operátora. Tyto požadavky závisí na
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 9130 - Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu 
Katalogové číslo:  511105
ČSN EN 9130 - Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Uchovávání záznamu
ČSN EN 9130ČSN EN 9130 This document provides requirements and guidance for the retention, storage, retrieval and disposal of records for the international aviation, space and defense industry. T
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 - Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory 
Katalogové číslo:  511706
ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 - Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory
ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 Norma se týká velkých trojfázových synchronních generátorů se jmenovitým výkonem 10 MVA a vyšším, poháněných parními turbínami nebo spalovacími plyn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62614-1 - Vláknová optika - Mnohovidové podmínky buzení - Část 1: Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu 
Katalogové číslo:  511715
ČSN EN IEC 62614-1 - Vláknová optika - Mnohovidové podmínky buzení - Část 1: Požadavky na podmínky buzení pro měření mnohovidového útlumu
ČSN EN IEC 62614-1ČSN EN IEC 62614-1 Norma popisuje požadavky na podmínky buzení, uplatňované při měření mnohovidového útlumu v pasivních součástkách a instalovaných kabelových trasách. Typy v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 334 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně 
Katalogové číslo:  511620
ČSN EN 334 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně
ČSN EN 334ČSN EN 334 (38 6445) Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci, funkci, zkoušení a značení, jakož i požadavky na velikost a dokumentaci regulátorů tlaku plynu: - se vstupním tla
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 6892-1 - Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty 
Katalogové číslo:  510425
ČSN EN ISO 6892-1 - Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
ČSN EN ISO 6892-1ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Norma specifikuje metodu provádění tahových zkoušek za okolní teploty a definuje vlastnosti, které mohou být z této zkoušky určeny. Zkouška spočívá v de
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 16140-4 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody 
Katalogové číslo:  511092
ČSN EN ISO 16140-4 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody
ČSN EN ISO 16140-4ČSN EN ISO 16140-4 This document specifies the general principles and the technical protocols for single-laboratory validation of methods for microbiology in the food chain. The
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 933-2 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů 
Katalogové číslo:  511087
ČSN EN 933-2 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 933-2ČSN EN 933-2 This document specifies the nominal size of apertures for test sieves used for determination of particle size of aggregates. It applies to: a) test sieves of perforat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12999-2 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost 
Katalogové číslo:  511082
ČSN EN ISO 12999-2 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost
ČSN EN ISO 12999-2ČSN EN ISO 12999-2 This document specifies how to calculate: - the uncertainty of sound absorption coefficients and equivalent sound absorption areas measured according to ISO 354
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14451 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A 
Katalogové číslo:  511079
ČSN EN 14451 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A
ČSN EN 14451ČSN EN 14451 This document specifies the field of application, the dimensional, the physico-chemical, the design, the hydraulic, the mechanical, and the acoustic characteristics of in
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 105-B06 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysokých teplotách: Zkouška s xenonovou výbojkou 
Katalogové číslo:  511826
ČSN EN ISO 105-B06 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysokých teplotách: Zkouška s xenonovou výbojkou
ČSN EN ISO 105-B06ČSN EN ISO 105-B06 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení stálobarevnosti a vlastností stárnutí všech druhů a forem barvených a potištěných textilií a/nebo jiných organic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14116 - Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene 
Katalogové číslo:  511625
ČSN EN ISO 14116 - Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene
ČSN EN ISO 14116ČSN EN ISO 14116 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na omezení šíření plamene všech materiálů, sestav materiálů a ochranných oděvů, aby se snížila jejich hořlavost při občas
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14155 - Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe 
Katalogové číslo:  511622
ČSN EN ISO 14155 - Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe
ČSN EN ISO 14155ČSN EN ISO 14155 Tato norma specifikuje správnou klinickou praxí při navrhování, provádění a zaznamenávání průběhu klinické zkoušky, a podávání zpráv o klinické zkoušce prováděné na
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 22052 - Stomatologie - Centrální zdroj stlačeného vzduchu 
Katalogové číslo:  511072
ČSN EN ISO 22052 - Stomatologie - Centrální zdroj stlačeného vzduchu
ČSN EN ISO 22052ČSN EN ISO 22052 This document specifies requirements and test methods for central compressed air source equipment supplying dental air for dental units and various dental air consu
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 681-2 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 2: Generalizované rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (gRRFI) 
Katalogové číslo:  511720
ČSN ETSI EN 303 681-2 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 2: Generalizované rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (gRRFI)
ČSN ETSI EN 303 681-2 V1.1.2ČSN ETSI EN 303 681-2 V1.1.2 Tento dokument definuje informační model a protokol pro generalizované rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní rekonfigurovatelných rád
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17396 - Pružné podlahové krytiny - Křemenné vinylové dlaždice - Specifikace 
Katalogové číslo:  511068
ČSN EN 17396 - Pružné podlahové krytiny - Křemenné vinylové dlaždice - Specifikace
ČSN EN 17396ČSN EN 17396 This document specifies the characteristics of homogeneous quartz vinyl tiles based on polyvinyl chloride binder, quartz sand as a sole or partial filler, with or without a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 - Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak 
Katalogové číslo:  501937
ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 - Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak
ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na potrubní rozvody plynů pro medicinální použití, na plyny jako zdravotnický prostředek, plyny pro pohon
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 15085-2 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování 
Katalogové číslo:  80772
ČSN EN 15085-2 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování
ČSN EN 15085-2ČSN EN 15085-2 Tato řada norem platí pro svařování kovových materiálů při výrobě a údržbě železničních kolejových vozidel a jejich částí. Tato část této řady norem stanovuje certifika
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15085-3 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky 
Katalogové číslo:  80771
ČSN EN 15085-3 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky
ČSN EN 15085-3ČSN EN 15085-3 Tato řada norem platí pro svařování kovových materiálů při výrobě a údržbě železničních kolejových vozidel a jejich částí. Tato část této řady norem určuje konstrukční
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 21748 - Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odhadování nejistoty měření 
Katalogové číslo:  90134
ČSN ISO 21748 - Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odhadování nejistoty měření
ČSN ISO 21748ČSN ISO 21748 Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro - hodnocení nejistot měření pomocí údajů získaných ze studií realizovaných v souladu s ISO 5725-2:1994; - porovnávání výsl
Cena:  446,- Kč
ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 
Katalogové číslo:  503984
ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
ČSN 74 6077 ČSN 74 6077 Tato norma určuje požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování oken, okenních sestav a vnějších dveří do stavby. Obecná doporučení platí i pro střešní okna. Okn
Cena:  319,- Kč
ČSN 73 6360-2 - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
Katalogové číslo:  84171
ČSN 73 6360-2 - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
ČSN 73 6360-2ČSN 73 6360-2 Tato norma stanoví požadavky na stavebně technické parametry konstrukčního a geometrického uspořádání koleje, kolejových spojení a rozvětvení a její prostorovou polohu pr
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat