Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1339

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN IEC 60749-41 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 41: Standardní metody zkoušení spolehlivosti paměťových součástek nezávislých na napájení 
Katalogové číslo:  512197
ČSN EN IEC 60749-41 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 41: Standardní metody zkoušení spolehlivosti paměťových součástek nezávislých na napájení
ČSN EN IEC 60749-41ČSN EN IEC 60749-41 Tato norma stanovuje procedurální požadavky na provádění platných zkoušek výdrže, uchování a zkoušek na opačné teplotě založené na kvalifikační specifikaci. K
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie 
Katalogové číslo:  512134
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 Tato zvláštní norma stanovuje minimální požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů napájených vnitřním
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 61535 ed. 2 - Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích 
Katalogové číslo:  512000
ČSN EN IEC 61535 ed. 2 - Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích
ČSN EN IEC 61535 ed. 2ČSN EN IEC 61535 ed. 2 Tento dokument platí pro instalační spojky se dvěma až pěti vodiči, včetně uzemňovacího vodiče, pokud je použit, se jmenovitým napětím do 500 V AC neb
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 10225-4 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily 
Katalogové číslo:  510907
ČSN EN 10225-4 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily
ČSN EN 10225-4ČSN EN 10225-4 Dokument specifikuje požadavky pro obloukově svařované pod tavidlem a vysokofrekvenčně svařované za studena tvářené duté profily používané ke zhotovení pevných pobřežní
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 17362 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS 
Katalogové číslo:  512270
ČSN EN 17362 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
ČSN EN 17362ČSN EN 17362 Tento dokument specifikuje metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie s trojitým kvadrupólem (MS/MS) pro stanovení pen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6259-2 - Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl 
Katalogové číslo:  511773
ČSN EN ISO 6259-2 - Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl
ČSN EN ISO 6259-2ČSN EN ISO 6259-2 This document specifies a method for determining the tensile properties of pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16486-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky 
Katalogové číslo:  511772
ČSN EN ISO 16486-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 16486-3ČSN EN ISO 16486-3 This document specifies the physical and mechanical properties of fittings made from unplasticized polyamide (PA-U) in accordance with ISO 16486-1, intended to
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16534 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem 
Katalogové číslo:  512265
ČSN EN ISO 16534 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem
ČSN EN ISO 16534ČSN EN ISO 16534 Tento dokument specifikuje zkušební zařízení a zkušební metodu pro stanovení dotvarování zkušebních těles tlakem při různých podmínkách zatížení. Tento dokument pla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12999-2 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost 
Katalogové číslo:  512279
ČSN EN ISO 12999-2 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost
ČSN EN ISO 12999-2ČSN EN ISO 12999-2 Tento dokument určuje, jak vypočítat: - nejistotu činitelů zvukové pohltivosti a ekvivalentních pohltivých ploch měřených podle ISO 354; - nejistotu praktic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21976 - Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků 
Katalogové číslo:  511787
ČSN EN ISO 21976 - Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků
ČSN EN ISO 21976ČSN EN ISO 21976 This document specifies requirements and provides guidance for the application, use and check of tamper verification features to the packaging of medicinal products
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 25539-2 - Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty 
Katalogové číslo:  511797
ČSN EN ISO 25539-2 - Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty
ČSN EN ISO 25539-2ČSN EN ISO 25539-2 This document specifies requirements for the evaluation of stent systems (vascular stents and delivery systems) and requirements with respect to nomenclature,
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 22598 - Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu 
Katalogové číslo:  511796
ČSN EN ISO 22598 - Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu
ČSN EN ISO 22598ČSN EN ISO 22598 This document specifies requirements for tooth-like colour representations made of ceramic materials used to determine the tooth colour in the patient's mouth or to
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu 
Katalogové číslo:  511801
ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu
ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1 The present document covers in respect of ElectroMagnetic Compatibility (EMC), the assessment of: 1) ground based aeronautical VHF rad
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12199 - Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny 
Katalogové číslo:  511804
ČSN EN 12199 - Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny
ČSN EN 12199ČSN EN 12199 This document specifies the characteristics of homogeneous and heterogeneous relief or studded rubber floor coverings, supplied in either tile or roll form. This document
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60456 ed. 4 ZMĚNA A11 - Pračky pro domácnost - Metody měření funkce 
Katalogové číslo:  512443
ČSN EN 60456 ed. 4 ZMĚNA A11 - Pračky pro domácnost - Metody měření funkce
ČSN EN 60456 ed. 4 ZMĚNA A11  
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 20816-5 - Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách 
Katalogové číslo:  512046
ČSN ISO 20816-5 - Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách
ČSN ISO 20816-5ČSN ISO 20816-5 Tento dokument stanovuje pokyny pro hodnocení měření vibrací, provedených na ložiskách, ložiskových stojanech nebo ložiskových tělesech a také pro hodnocení měření
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 21176 - Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS 
Katalogové číslo:  512338
ČSN P CEN ISO/TS 21176 - Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS
ČSN P CEN ISO/TS 21176ČSN P CEN ISO/TS 21176 Norma definuje službu PVT, jejíž funkcí je agregování kinematických dat z různých datových a senzorických zdrojů, a následné poskytování polohy, rychlos
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14038-2 - Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů 
Katalogové číslo:  511870
ČSN EN 14038-2 - Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů
ČSN EN 14038-2ČSN EN 14038-2 This document specifies a procedure for carrying out impressed current electrochemical chloride extraction from chloride bearing concrete in existing structures. It is
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13141-5 - Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení 
Katalogové číslo:  511736
ČSN EN 13141-5 - Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení
ČSN EN 13141-5ČSN EN 13141-5 (12 7131) This document specifies methods for measuring: - the aerodynamic characteristics of cowls, fan assisted cowls and roof outlets; - the electrical and acoustic
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16564 - Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC) 
Katalogové číslo:  511881
ČSN EN 16564 - Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)
ČSN EN 16564ČSN EN 16564 This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events which are relevant to: - bridge sawing machines; - bridge sawing and milling machines; - n
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 12215-10 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení takeláže a upevnění takeláže na plachetnicích 
Katalogové číslo:  511884
ČSN EN ISO 12215-10 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení takeláže a upevnění takeláže na plachetnicích
ČSN EN ISO 12215-10ČSN EN ISO 12215-10 This document specifies methods for the determination of: - the design loads and design stresses on rig elements; and - the loads and scantlings of rig at
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV 
Katalogové číslo:  512346
ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV
ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 Tato část IEC 62271 platí pro trojpólové spínače vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV a pro
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 60794-6 - Optické vláknové kabely - Část 6: Vnitřní-vnější kabely - Dílčí specifikace pro vnitřní-vnější kabely 
Katalogové číslo:  512342
ČSN EN IEC 60794-6 - Optické vláknové kabely - Část 6: Vnitřní-vnější kabely - Dílčí specifikace pro vnitřní-vnější kabely
ČSN EN IEC 60794-6ČSN EN IEC 60794-6 Tato norma je dílčí specifikací pokrývající obecné rysy optických vláknových kabelů použitelných jak ve venkovním, tak vnitřním prostředí, nazývaných "vnitřní-v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60794-6-30 - Optické vláknové kabely - Část 6-30: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro vnitřní kabely s ochranou proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  512339
ČSN EN IEC 60794-6-30 - Optické vláknové kabely - Část 6-30: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro vnitřní kabely s ochranou proti povětrnostním vlivům
ČSN EN IEC 60794-6-30ČSN EN IEC 60794-6-30 Tato norma je rodovou specifikací pokrývající vnitřní optické vláknové kabely, které jsou umísťovány v krátké délce (
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat