Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1339

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN IEC 62714-4 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika 
Katalogové číslo:  511287
ČSN EN IEC 62714-4 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika
ČSN EN IEC 62714-4ČSN EN IEC 62714-4 This part of IEC 62714 specifies the integration of logic information as part of an AML model for the data exchange in a heterogenous engineering tool landsca
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 5167-3 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy 
Katalogové číslo:  511515
ČSN EN ISO 5167-3 - Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
ČSN EN ISO 5167-3ČSN EN ISO 5167-3 This document specifies the geometry and method of use (installation and operating conditions) of nozzles and Venturi nozzles when they are inserted in a condui
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13261 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek 
Katalogové číslo:  511518
ČSN EN 13261 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy - Požadavky na výrobek
ČSN EN 13261ČSN EN 13261 This document specifies the characteristics of the axles for all track gauges. This document applies to heavy railway vehicles but may also apply to other vehicles such a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16803-3 - Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy 
Katalogové číslo:  511528
ČSN EN 16803-3 - Kosmos - Využití systému GNSS pro určování polohy inteligentními dopravními systémy (ITS) podél pozemní komunikace - Část 3: Posouzení bezpečnostních vlastností terminálů GNSS pro určování polohy
ČSN EN 16803-3ČSN EN 16803-3 This document is a complementary standard to EN 16803-2 that is intended to assessment of the performances of a GBPT placed in real-life or simulated road environments.
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely 
Katalogové číslo:  511494
ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely
ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 This part of IEC 61400 defines standard electrical simulation models for wind turbines and wind power plants. The specified models are time
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4 - Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod 
Katalogové číslo:  512051
ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4 - Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod
ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4ČSN EN IEC 60352-5 ed. 4 Tato norma se vztahuje na nepájené zalisované spoje pro použití v elektrických a elektronických zařízeních a součástkách. Zalisovaný spoj sestává
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60794-1-215 - Optické vláknové kabely - Část 1-215: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Zkouška vnějšího zmrazování kabelu, metoda F15 
Katalogové číslo:  511990
ČSN EN IEC 60794-1-215 - Optické vláknové kabely - Část 1-215: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Zkouška vnějšího zmrazování kabelu, metoda F15
ČSN EN IEC 60794-1-215ČSN EN IEC 60794-1-215 Norma definuje zkušební postupy používané při zavádění jednotných požadavků pro environmentální funkčnost - optických vláknových kabelů pro použití s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 61280-4-5 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO 
Katalogové číslo:  512136
ČSN EN IEC 61280-4-5 - Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-5: Instalované kabelové trasy - Měření útlumu optických vláknových kabelových tras ukončených MPO s využitím zkušebního zařízení s rozhraními MPO
ČSN EN IEC 61280-4-5ČSN EN IEC 61280-4-5 Norma se používá pro měření útlumu a určení polarity a délky instalovaných mnohovidových a jednovidových optických vláknových kabelových tras, zakončených k
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků 
Katalogové číslo:  511987
ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků
ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických sušičů prádla pro sušení textilního materiálu na rámech umístěných v proudu teplého vzduchu, suš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14972-1 - Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba 
Katalogové číslo:  512006
ČSN EN 14972-1 - Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba
ČSN EN 14972-1ČSN EN 14972-1 (38 9260) This document specifies requirements and gives recommendations for the design, installation, inspection and maintenance of all types of fixed land based water
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 10219-3 - Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám 
Katalogové číslo:  511535
ČSN EN 10219-3 - Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám
ČSN EN 10219-3ČSN EN 10219-3 This document specifies the technical delivery conditions for high strength and weather resistant electric welded and submerged arc welded cold formed steel structura
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 23251 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování 
Katalogové číslo:  511538
ČSN EN ISO 23251 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Systémy pro snižování přetlaku a odtlakování
ČSN EN ISO 23251ČSN EN ISO 23251 This document is applicable to pressure-relieving and vapour depressuring systems. Although intended for use primarily in oil refineries, it is also applicable to p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 660 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti 
Katalogové číslo:  512020
ČSN EN ISO 660 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti
ČSN EN ISO 660ČSN EN ISO 660 Tento dokument specifikuje tři metody (dvě titrační a jednu potenciometrickou) pro stanovení kyselosti v živočišných a rostlinných tucích a olejích, dále jen "tuky". Ky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17408 - Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie 
Katalogové číslo:  511547
ČSN EN 17408 - Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie
ČSN EN 17408ČSN EN 17408 This document specifies a measuring method for the characterization of rheological properties of structural adhesives using oscillatory rheometry. Moreover, the testing pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1097-2 - Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení 
Katalogové číslo:  511971
ČSN EN 1097-2 - Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-2ČSN EN 1097-2 Tento dokument popisuje referenční metodu, zkoušku Los Angeles, používanou pro zkoušku typu a v případě pochyb (a alternativní metodu, zkoušku drtitelnosti v rázu) pro
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16475-6 - Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  511975
ČSN EN 16475-6 - Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16475-6ČSN EN 16475-6 (73 4245) Tento dokument specifikuje požadavky a zkušební metody pro přístupové komponenty skládající se z rámu a dvířek, která umožňují přístup do komínového průduchu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12697-20 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na Marshallových zkušebních tělesech 
Katalogové číslo:  511833
ČSN EN 12697-20 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na Marshallových zkušebních tělesech
ČSN EN 12697-20ČSN EN 12697-20 Tento dokument popisuje zkušební metodu pro stanovení hloubky zatlačení trnu do litého asfaltu a jiné asfaltové směsi, které jsou vystaveny působení síly vyvíjené vál
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12697-14 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody 
Katalogové číslo:  511834
ČSN EN 12697-14 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 14: Obsah vody
ČSN EN 12697-14ČSN EN 12697-14 Tento dokument určuje postupy ke stanovení afinity mezi kamenivem a pojivem a její vliv na citlivost této kombinace ke ztrátě přilnavosti. Účelem této vlastnosti je
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3303-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda 
Katalogové číslo:  511557
ČSN EN ISO 3303-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v protržení - Část 2: Hydraulická metoda
ČSN EN ISO 3303-2ČSN EN ISO 3303-2 This document specifies a method for the determination of the bursting strength of rubber - or plastics - coated fabrics, using one of two types of diaphragm burs
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12402-2 - Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  511562
ČSN EN ISO 12402-2 - Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost
ČSN EN ISO 12402-2ČSN EN ISO 12402-2 This document specifies the safety requirements for lifejackets, performance level 275. It is applicable to lifejackets for adults, children or infants, for off
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12402-6 - Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení 
Katalogové číslo:  511566
ČSN EN ISO 12402-6 - Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení
ČSN EN ISO 12402-6ČSN EN ISO 12402-6 This document specifies the safety requirements and additional test methods for special application lifejackets and buoyancy aids (hereafter named PFD) for adul
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21404 - Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela 
Katalogové číslo:  511981
ČSN EN ISO 21404 - Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela
ČSN EN ISO 21404ČSN EN ISO 21404 Dokument popisuje metodu stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela z tuhých biopaliv. Dále obsahuje definici tvarového součinitele, údaje o výkonnosti
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10271 - Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů 
Katalogové číslo:  511577
ČSN EN ISO 10271 - Stomatologie - Metody korozních zkoušek kovových materiálů
ČSN EN ISO 10271ČSN EN ISO 10271 This document specifies test methods and procedures to determine the corrosion behaviour of metallic materials used in the oral cavity. It is intended that these te
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1273 ed. 2 - Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  511934
ČSN EN 1273 ed. 2 - Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1273 ed. 2ČSN EN 1273 This document specifies safety requirements and test methods for baby walking frames into which a child is placed, and intended to be used from when the child is able t
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 3166-1 - Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí 
Katalogové číslo:  511583
ČSN EN ISO 3166-1 - Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí
ČSN EN ISO 3166-1ČSN EN ISO 3166-1 This document specifies basic guidelines for the implementation and maintenance of country codes. This code is intended for use in any application requiring
Cena:  446,- Kč
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 
Katalogové číslo:  511434
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 80000-11 - Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla 
Katalogové číslo:  511711
ČSN EN ISO 80000-11 - Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla
ČSN EN ISO 80000-11ČSN EN ISO 80000-11 Tento dokument uvádí názvy, značky a definice pro charateristická čísla užívaná při popisu transportních a přenosových jevů. Protože množství charakteristický
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 5845-2 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku 
Katalogové číslo:  512143
ČSN ISO 5845-2 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku
ČSN ISO 5845-2ČSN ISO 5845-2 ISO 5845-2 stanoví společná základní pravidla komunikace mezi různými stranami, které se účastní návrhu a výroby, jakož i montáže nýtováním. Norma platí pro letecká zař
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat