Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1340

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 73 7042 ZMĚNA Z2 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky 
Katalogové číslo:  512484
ČSN 73 7042 ZMĚNA Z2 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky
ČSN 73 7042 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 20387 - Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky 
Katalogové číslo:  512455
ČSN EN ISO 20387 - Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky
ČSN EN ISO 20387ČSN EN ISO 20387 Tento dokument specifikuje obecné požadavky na kompetenci, nestrannost a konzistentní provoz bio bank, včetně požadavků na kontrolu kvality tak, aby bylo zajištěn
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11691 - Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3 
Katalogové číslo:  512055
ČSN EN ISO 11691 - Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3
ČSN EN ISO 11691ČSN EN ISO 11691 This document specifies a laboratory substitution method to determine the insertion loss without flow of ducted, mainly absorbent, circular and rectangular silenc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23243 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array - Slovník 
Katalogové číslo:  512629
ČSN EN ISO 23243 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array - Slovník
ČSN EN ISO 23243ČSN EN ISO 23243 Tento dokument definuje termíny používané při ultrazvukovém zkoušení s použitím polí (phased arrays). To zahrnuje technologii phased array a technologii zpracování
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14341 - Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace 
Katalogové číslo:  512207
ČSN EN ISO 14341 - Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace
ČSN EN ISO 14341ČSN EN ISO 14341 Dokument stanovuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod a jejich svarových kovů pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15004-1 - Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje 
Katalogové číslo:  512062
ČSN EN ISO 15004-1 - Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje
ČSN EN ISO 15004-1ČSN EN ISO 15004-1 This document specifies fundamental requirements for non-invasive, active and non-active ophthalmic instruments and to devices for enhancing low vision. This do
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15011 - Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby 
Katalogové číslo:  512068
ČSN EN 15011 - Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby
ČSN EN 15011ČSN EN 15011 This document applies to bridge and gantry cranes able to travel by wheels on rails, runways or roadway surfaces, and to gantry cranes without wheels mounted in a station
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 2133 - Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevností v tahu <= 1 450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu 
Katalogové číslo:  512072
ČSN EN 2133 - Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevností v tahu <= 1 450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu
ČSN EN 2133ČSN EN 2133 This document specifies the electrolytic cadmium plating of parts and fasteners in steel of tensile strength UTS
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15869-1 - Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  511674
ČSN EN 15869-1 - Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 15869-1ČSN EN 15869-1 Tento dokument specifikuje požadavky na elektrická zařízení dodávající elektrickou energii pro zakotvená plavidla vnitrozemské plavby, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a j
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62351-6 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850 
Katalogové číslo:  512110
ČSN EN IEC 62351-6 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850
ČSN EN IEC 62351-6ČSN EN IEC 62351-6 This part of IEC 62351 specifies messages, procedures, and algorithms for securing the operation of all protocols based on or derived from the IEC 61850 serie
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 - Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí 
Katalogové číslo:  512673
ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 - Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí
ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 Tato část IEC 60598 specifikuje požadavky pro osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí určené pro běžné vnitřní použití př
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10275 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem 
Katalogové číslo:  512146
ČSN EN ISO 10275 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem
ČSN EN ISO 10275ČSN EN ISO 10275 Tento dokument specifikuje metodu stanovení exponentu deformačního zpevnění n tahem u plochých výrobků (plechy a pásy) vyrobených z kovových materiálů. Metoda pla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15156-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin 
Katalogové číslo:  512078
ČSN EN ISO 15156-2 - Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin
ČSN EN ISO 15156-2ČSN EN ISO 15156-2 This document gives requirements and recommendations for the selection and qualification of carbon and low-alloy steels for service in equipment used in oil and
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 17411 - Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS) 
Katalogové číslo:  512647
ČSN EN 17411 - Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)
ČSN EN 17411ČSN EN 17411 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení stop chloristanu pomocí kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostně spektrometrické detekce (LC-MS/MS). Metoda je použi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 20266 - Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla) 
Katalogové číslo:  512084
ČSN EN ISO 20266 - Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla)
ČSN EN ISO 20266ČSN EN ISO 20266 This document specifies an instrumental method for determining the image clarity on paint films (coatings) by measuring reflection from the specimen surface or tran
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15998 - Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace 
Katalogové číslo:  512494
ČSN EN 15998 - Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace
ČSN EN 15998ČSN EN 15998 Tato norma stanovuje metodiku zkoušení určenou pro výrobky ze skla s vyžadovanou požární odolností. Tato metodika zahrnuje typové zkoušení podle příslušné výrobkové normy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1366-4 - Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár 
Katalogové číslo:  512281
ČSN EN 1366-4 - Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
ČSN EN 1366-4ČSN EN 1366-4 (73 0857) This part of the EN 1366 series specifies a method for determining the fire resistance of linear joint seals based on their intended end use. Perimeter seals
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12697-56 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava zkušebních těles statickým hutněním 
Katalogové číslo:  512446
ČSN EN 12697-56 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava zkušebních těles statickým hutněním
ČSN EN 12697-56ČSN EN 12697-56 Tento dokument definuje metodu pro hutnění válcových zkušebních těles asfaltových směsí, které se použijí pro následné zkoušení. Daný materiál asfaltové směsi je hutn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12945-3 - Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji 
Katalogové číslo:  512652
ČSN EN ISO 12945-3 - Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji
ČSN EN ISO 12945-3ČSN EN ISO 12945-3 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení odolnosti plošných textilií proti žmolkování, rozvláknění a viditelným změnám povrchu s použitím bubnového žmolk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12945-4 - Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu 
Katalogové číslo:  512653
ČSN EN ISO 12945-4 - Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu
ČSN EN ISO 12945-4ČSN EN ISO 12945-4 Tento dokument specifikuje metodu pro vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění a viditelných změn povrchu u plošných textilií. Tato metoda je vhodná pro větši
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 352-4 ed. 2 - Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí 
Katalogové číslo:  512123
ČSN EN 352-4 ed. 2 - Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí
ČSN EN 352-4 ed. 2ČSN EN 352-4 ed. 2 This document is applicable to level-dependent earmuffs. It specifies requirements on construction, design, performance, marking and user information related to
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 352-9 - Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením 
Katalogové číslo:  512128
ČSN EN 352-9 - Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením
ČSN EN 352-9ČSN EN 352-9 This document is applicable to earplugs supplemented by a safety-related audio input. The audio signal can be transmitted by electrical input or other communication like Bl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 19694-1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska 
Katalogové číslo:  512472
ČSN EN 19694-1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska
ČSN EN 19694-1ČSN EN 19694-1 Tato evropská norma upřesňuje zásady a požadavky pro stanovení emisí skleníkových plynů z odvětvových zdrojů v průmyslových odvětvích výroby a zpracování oceli a ž
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 17069 - Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání 
Katalogové číslo:  512670
ČSN ISO 17069 - Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání
ČSN ISO 17069ČSN ISO 17069 Tato norma poskytuje návod organizátorům zasedání/mítinků, na co vše mají pamatovat při přípravě, v průběhu a po skončení zasedání, aby se ho mohli plnohodnotně účastnit
Cena:  232,- Kč
TNI CEN/TR 17559 - Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod 
Katalogové číslo:  512657
TNI CEN/TR 17559 - Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod
TNI CEN/TR 17559TNI CEN/TR 17995 Tento dokument popisuje specifikace, vlastnosti a další relevantní informace o řasách a produktech z řas pro použití v potravinách a krmivech; přináší obecný přehle
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat