Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1340

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 15609-1 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování 
Katalogové číslo:  512166
ČSN EN ISO 15609-1 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování
ČSN EN ISO 15609-1ČSN EN ISO 15609-1 Tento dokument stanovuje požadavky na obsah specifikací postupů svařování pro metody ob-loukového svařování. Podrobnosti tohoto souboru ISO 15609 jsou uvedeny v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11755 - Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění 
Katalogové číslo:  511733
ČSN EN ISO 11755 - Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění
ČSN EN ISO 11755ČSN EN ISO 11755 This International Standard specifies the requirements for inspection before, during and after the time of filling for cylinder bundles for compressed and liquefi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62828-4 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 4: Zvláštní postupy pro vysílače úrovně 
Katalogové číslo:  511511
ČSN EN IEC 62828-4 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 4: Zvláštní postupy pro vysílače úrovně
ČSN EN IEC 62828-4ČSN EN IEC 62828-4 This part of IEC 62828 establishes specific procedures for testing level transmitters used in measuring and control systems for industrial process and machinery
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 62541-6 ed. 3 - Sjednocená architektura OPC - Část 6: Model informací 
Katalogové číslo:  511299
ČSN EN IEC 62541-6 ed. 3 - Sjednocená architektura OPC - Část 6: Model informací
ČSN EN IEC 62541-6 ed. 3ČSN EN IEC 62541-6 ed. 3 This part of IEC 62541 specifies the OPC Unified Architecture (OPC UA) mapping between the security model described in IEC TR 62541-2, the abstrac
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 11979-5 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost 
Katalogové číslo:  511741
ČSN EN ISO 11979-5 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost
ČSN EN ISO 11979-5ČSN EN ISO 11979-5 This document specifies particular requirements for the biocompatibility evaluation of materials for intraocular lenses (IOLs) including the processing conditio
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15153-2 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla 
Katalogové číslo:  512189
ČSN EN 15153-2 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla
ČSN EN 15153-2ČSN EN 15153-2 (28 0121) Tento dokument definuje požadavky na výstražnou houkačku, které zajistí požadovanou slyšitelnost přijíždějících vlaků na železnici. Požadavky tohoto dokumentu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15118-8 - Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci 
Katalogové číslo:  511745
ČSN EN ISO 15118-8 - Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci
ČSN EN ISO 15118-8EN ISO 15118-8 This document specifies the requirements of the physical and data link layer of a wireless High Level Communication (HLC) between Electric Vehicles (EV) and the Ele
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 6140 - Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky NAS1760 a pro připojovací hrdla AS33649 
Katalogové číslo:  511748
ČSN EN 6140 - Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky NAS1760 a pro připojovací hrdla AS33649
ČSN EN 6140ČSN EN 6140 This document specifies the dimensions, tolerances and required characteristics of protective plugs, non-metallic, for NAS1760 fitting ends and AS33649 boss ports to seal flu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  512130
ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 V této části IEC 61496 jsou stanoveny obecné požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení bezkontaktního elektrického snímacího ochranného zařízení (ES
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60372 - Závlačky pro spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry a zkoušky 
Katalogové číslo:  512296
ČSN EN IEC 60372 - Závlačky pro spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry a zkoušky
ČSN EN IEC 60372ČSN EN IEC 60372 Norma platí pro závlačky použité ve spojeních paličky a pánvičky závěsných izolátorů a v odpovídajících kovových armaturách normalizovaných v IEC 60120, jestliže js
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60749-41 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 41: Standardní metody zkoušení spolehlivosti paměťových součástek nezávislých na napájení 
Katalogové číslo:  512197
ČSN EN IEC 60749-41 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 41: Standardní metody zkoušení spolehlivosti paměťových součástek nezávislých na napájení
ČSN EN IEC 60749-41ČSN EN IEC 60749-41 Tato norma stanovuje procedurální požadavky na provádění platných zkoušek výdrže, uchování a zkoušek na opačné teplotě založené na kvalifikační specifikaci. K
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie 
Katalogové číslo:  512134
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie
ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 Tato zvláštní norma stanovuje minimální požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů napájených vnitřním
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 61535 ed. 2 - Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích 
Katalogové číslo:  512000
ČSN EN IEC 61535 ed. 2 - Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích
ČSN EN IEC 61535 ed. 2ČSN EN IEC 61535 ed. 2 Tento dokument platí pro instalační spojky se dvěma až pěti vodiči, včetně uzemňovacího vodiče, pokud je použit, se jmenovitým napětím do 500 V AC neb
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 7438 - Kovové materiály - Zkouška ohybem 
Katalogové číslo:  511764
ČSN EN ISO 7438 - Kovové materiály - Zkouška ohybem
ČSN EN ISO 7438ČSN EN ISO 7438 This document specifies a method for determining the ability of metallic materials to undergo plastic deformation in bending. This document applies to test pieces t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10225-4 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily 
Katalogové číslo:  510907
ČSN EN 10225-4 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily
ČSN EN 10225-4ČSN EN 10225-4 Dokument specifikuje požadavky pro obloukově svařované pod tavidlem a vysokofrekvenčně svařované za studena tvářené duté profily používané ke zhotovení pevných pobřežní
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 17362 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS 
Katalogové číslo:  512270
ČSN EN 17362 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
ČSN EN 17362ČSN EN 17362 Tento dokument specifikuje metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie s trojitým kvadrupólem (MS/MS) pro stanovení pen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6259-2 - Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl 
Katalogové číslo:  511773
ČSN EN ISO 6259-2 - Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl
ČSN EN ISO 6259-2ČSN EN ISO 6259-2 This document specifies a method for determining the tensile properties of pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16486-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky 
Katalogové číslo:  511772
ČSN EN ISO 16486-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky
ČSN EN ISO 16486-3ČSN EN ISO 16486-3 This document specifies the physical and mechanical properties of fittings made from unplasticized polyamide (PA-U) in accordance with ISO 16486-1, intended to
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16534 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem 
Katalogové číslo:  512265
ČSN EN ISO 16534 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem
ČSN EN ISO 16534ČSN EN ISO 16534 Tento dokument specifikuje zkušební zařízení a zkušební metodu pro stanovení dotvarování zkušebních těles tlakem při různých podmínkách zatížení. Tento dokument pla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12999-2 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost 
Katalogové číslo:  512279
ČSN EN ISO 12999-2 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost
ČSN EN ISO 12999-2ČSN EN ISO 12999-2 Tento dokument určuje, jak vypočítat: - nejistotu činitelů zvukové pohltivosti a ekvivalentních pohltivých ploch měřených podle ISO 354; - nejistotu praktic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21976 - Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků 
Katalogové číslo:  511787
ČSN EN ISO 21976 - Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků
ČSN EN ISO 21976ČSN EN ISO 21976 This document specifies requirements and provides guidance for the application, use and check of tamper verification features to the packaging of medicinal products
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 25539-2 - Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty 
Katalogové číslo:  511797
ČSN EN ISO 25539-2 - Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty
ČSN EN ISO 25539-2ČSN EN ISO 25539-2 This document specifies requirements for the evaluation of stent systems (vascular stents and delivery systems) and requirements with respect to nomenclature,
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 22598 - Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu 
Katalogové číslo:  511796
ČSN EN ISO 22598 - Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu
ČSN EN ISO 22598ČSN EN ISO 22598 This document specifies requirements for tooth-like colour representations made of ceramic materials used to determine the tooth colour in the patient's mouth or to
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu 
Katalogové číslo:  511801
ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu
ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1 The present document covers in respect of ElectroMagnetic Compatibility (EMC), the assessment of: 1) ground based aeronautical VHF rad
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12199 - Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny 
Katalogové číslo:  511804
ČSN EN 12199 - Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny
ČSN EN 12199ČSN EN 12199 This document specifies the characteristics of homogeneous and heterogeneous relief or studded rubber floor coverings, supplied in either tile or roll form. This document
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 
Katalogové číslo:  511434
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat