Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 1341

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 23306 - Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace 
Katalogové číslo:  511906
ČSN EN ISO 23306 - Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace
ČSN EN ISO 23306ČSN EN ISO 23306 This document specifies the quality requirements for Liquefied Natural Gas (LNG) used as a fuel for marine applications. It defines the relevant parameters to measu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17127 - Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly 
Katalogové číslo:  511908
ČSN EN 17127 - Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly
ČSN EN 17127EN 17127 This document defines the minimum requirements to ensure the interoperability of hydrogen refuelling points, including refuelling protocols that dispense gaseous hydrogen to
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16475-4 - Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  512306
ČSN EN 16475-4 - Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16475-4ČSN EN16475-5 Tento dokument uvádí charakteristiky a zkušební metody pro spalinové klapky, které se používají jako komponenty spalinových cest podílející se na odvodu spalin, s cíle
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13848-2 - Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy 
Katalogové číslo:  511915
ČSN EN 13848-2 - Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy
ČSN EN 13848-2ČSN EN 13848-2 This document specifies the minimum requirements for track geometry measuring principles and track geometry measuring systems in order to produce comparable results whe
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1824 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích 
Katalogové číslo:  511911
ČSN EN 1824 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích
ČSN EN 1824ČSN EN 1824 This document specifies the requirements for conducting road trials for road marking intended for use in both permanent and temporary road marking. Details are given for test
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 17995 - Kvalita vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter 
Katalogové číslo:  512291
ČSN ISO 17995 - Kvalita vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter
ČSN ISO 17995ČSN ISO 17995 Tento dokument specifikuje metodu detekce, semikvantitativního a kvantitativního (MPN) stanovení počtu termotolerantních bakterií rodu Campylobacter. Tato metoda se může
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 24267 - Obuv - Stanovení koeficientu tření obuvi a spodkových součástí - Metoda zkoušení 
Katalogové číslo:  511918
ČSN EN ISO 24267 - Obuv - Stanovení koeficientu tření obuvi a spodkových součástí - Metoda zkoušení
ČSN EN ISO 24267ČSN EN ISO 24267 This document provides a method for determining the coefficient of friction between footwear and floorings under conditions simulating those experienced in the phas
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12958-1 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška 
Katalogové číslo:  511921
ČSN EN ISO 12958-1 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška
ČSN EN ISO 12958-1ČSN EN ISO 12958-1 This document specifies a method for determining the constant-head water flow capacity within the plane of a geotextile or geotextile-related product. This docu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12225 - Geosyntetika - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy 
Katalogové číslo:  511922
ČSN EN 12225 - Geosyntetika - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy
ČSN EN 12225ČSN EN 12225 This document specifies a method for the determination of the microbiological resistance of geosynthetics including those of natural fibres and biodegradable polymers by
Cena:  171,- Kč
ČSN 91 0220 - Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody 
Katalogové číslo:  512171
ČSN 91 0220 - Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody
ČSN 91 0220ČSN 91 0220 Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnost, provedení a zkoušení matrací, čalouněného lehacího a sedacího nábytku. Norma se nevztahuje na zkoušení dětských matrací pro post
Cena:  232,- Kč
TNI CEN ISO/TR 21555 - Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů 
Katalogové číslo:  512431
TNI CEN ISO/TR 21555 - Nátěrové hmoty - Přehled metod zkoušení tvrdosti a odolnosti proti opotřebení nátěrů
TNI CEN ISO/TR 21555TNI CEN ISO/TR 21555 Tento dokument poskytuje přehled pro výběr zkušební metody nejvhodnější pro hodnocení tvrdosti povlaků a jejich odolnosti proti opotřebení. V příloze A
Cena:  655,- Kč
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
Katalogové číslo:  85172
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
ČSN 73 4130ČSN 73 4130 Tato norma určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a jsou určeny jako komunikace
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 
Katalogové číslo:  511434
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 33 1600 ed. 2 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat