Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 2

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 60819-2 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  64664
ČSN EN 60819-2 - Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 60819-2ČSN EN 60819-2 Tato část IEC 60819 obsahuje zkušební metody, které se používají pro zkoušení necelulózových papírů pro elektrotechnické účely, které vyhovují požadavkům popsaným ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí 
Katalogové číslo:  64747
ČSN EN 50289-3-12 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí
ČSN EN 50289-3-12ČSN EN 50289-3-12 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení schopnosti kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech vydržet poškození brokovnicí.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50289-4-9 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor 
Katalogové číslo:  64692
ČSN EN 50289-4-9 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor
ČSN EN 50289-4-9ČSN EN 50289-4-9 Norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení pneumatického odporu kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Tato zkouška se použí
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50377-2-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1 
Katalogové číslo:  64641
ČSN EN 50377-2-1 - Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1
ČSN EN 50377-2-1ČSN EN 50377-2-1 Norma obsahuje výrobní specifikaci optického konektoru typu FC-PC pro jednovidová vlákna. Definuje různé zástrčkové a adaptérové varianty konektoru FC-PC a jejich
Cena:  34,- Kč
ČSN 46 3124 - Černý kořen 
Katalogové číslo:  64686
ČSN 46 3124 - Černý kořen
ČSN 46 3124ČSN 46 3124 Norma je překladem UN/ECE STANDARD FFV-33:1996. Platí pro černý kořen, určený k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Stanoví minimální požadavky na jakost, zařazení do dvo
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 7726 - Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin 
Katalogové číslo:  64604
ČSN EN ISO 7726 - Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin
ČSN EN ISO 7726ČSN EN ISO 7726 Tato norma je jednou z řady norem určených k analýze tepelného působení prostředí, které se zabývají definováním odborných termínů, určováním technických podmínek a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11688-2 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku 
Katalogové číslo:  64865
ČSN EN ISO 11688-2 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku
ČSN EN ISO 11688-2ČSN EN ISO 11688-2 Norma poskytuje fyzikální základy pro pravidla a příklady navrhování zařízení s nízkým hlukem uvedeným v ČSN EN ISO 11688-1 a pomáhá při studiu rozsáhlé odbor
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 6266 ZMĚNA Z1 - Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace 
Katalogové číslo:  86052
ČSN 73 6266 ZMĚNA Z1 - Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace
ČSN 73 6266 ZMĚNA Z1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 3696 - Letectví a kosmonautika - Podložky ze žáruvzdorné oceli 
Katalogové číslo:  63776
ČSN EN 3696 - Letectví a kosmonautika - Podložky ze žáruvzdorné oceli
ČSN EN 3696
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61340-4-3 - Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv 
Katalogové číslo:  64864
ČSN EN 61340-4-3 - Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv
ČSN EN 61340-4-3ČSN EN 61340-4-3 Část 4-3 normy ČSN IEC 61340 popisuje zkušební metodu pro stanovení elektrické rezistance obuvi používané pro řízení elektrostatického potenciálu na lidech. Tato
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50289-3-1 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  64695
ČSN EN 50289-3-1 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky
ČSN EN 50289-3-1ČSN EN 50289-3-1 Norma specifikuje všeobecné požadavky na mechanické zkušební metody pro kabely používané v analogových a digitálních komunikačních systémech. Norma uvádí jmenovit
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61753-2-3 - Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí 
Katalogové číslo:  64966
ČSN EN 61753-2-3 - Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí
ČSN EN 61753-2-3ČSN EN 61753-2-3 Norma obsahuje minimální požadavky a přísnosti, které musí splňovat nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice určené pro kategorii U - neřízené pr
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO/IEC 18836 - Informační technologie - Zásobník 8 mm široké magnetické pásky pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát typu Mammoth Tape-2 
Katalogové číslo:  64955
ČSN ISO/IEC 18836 - Informační technologie - Zásobník 8 mm široké magnetické pásky pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát typu Mammoth Tape-2
ČSN ISO/IEC 18836ČSN ISO/IEC 18836 Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 18836:2001 schválením k přímému používání. Originální vydání ISO/IEC 18836:2001 obsahuje 82 stran textu rozčleněného do
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 1213-1 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí 
Katalogové číslo:  63983
ČSN ISO 1213-1 - Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí
ČSN ISO 1213-1ČSN ISO 1213-1 Tato mezinárodní norma je slovník obsahující systematický přehled termínů obecně užívaných při úpravě uhlí.Pro termíny vztahující se k petrografické analýze viz ISO 7
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 321 - Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním 
Katalogové číslo:  64816
ČSN EN 321 - Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním
ČSN EN 321ČSN EN 321 Tato evropská norma určuje metodu stanovení odolnosti proti vlhkosti desek ze dřeva zkouškou cyklováním. Cykly spočívají z uložení zkušebních těles ve vodě, mrazničce a sušár
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60984 OPRAVA 2 - Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím 
Katalogové číslo:  79287
ČSN EN 60984 OPRAVA 2 - Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím
ČSN EN 60984 OPRAVA 2
Cena:  0,- Kč
ČSN 75 7506 - Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR) 
Katalogové číslo:  64441
ČSN 75 7506 - Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)
ČSN 75 7506ČSN 75 7506 Norma platí pro stanovení extrahovatelných látek ve vodě metodou infračervené spektrometrie. Metoda je vhodná pro všechny druhy vod. Mez stanovitelnosti závisí na objemu ex
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat