Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 2

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 1992-1-2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
Katalogové číslo:  76681
ČSN EN 1992-1-2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1992-1-2ČSN EN 1992-1-2 Norma pojednává o návrhu betonových konstrukcí pozemních staveb. Popisuje zásady, požadavky a pravidla pro navrhování konstrukcí vystavených účinkům požáru. Norma vyc
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14904 - Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace 
Katalogové číslo:  76984
ČSN EN 14904 - Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace
ČSN EN 14904ČSN EN 14904 Tato evropská norma specifikuje požadavky na sportovní povrchy pro víceúčelové sportovní haly a požadavky na bezpečnost při používání. Zahrnuje také podlahové systémy tvoře
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14701-1 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST) 
Katalogové číslo:  77254
ČSN EN 14701-1 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST)
ČSN EN 14701-1ČSN EN 14701-1 Tento dokument specifikuje metodu stanovení času kapilárního sání. Tento dokument je použitelný pro kaly a kalové suspenze z: - úpravy přívalových dešťových vod; -
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14786 - Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem 
Katalogové číslo:  77073
ČSN EN 14786 - Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem
ČSN EN 14786ČSN EN 14786 Tato norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti textilních materiálů proti penetraci jemným rozstřikem kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi. Předpok
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10303-14 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X 
Katalogové číslo:  76605
ČSN ISO 10303-14 - Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X
ČSN ISO 10303-14ČSN ISO 10303-14 ISO 10303 je mezinárodní norma, která se zabývá počítačově interpretovaným zobrazením informací o výrobku pro výměnu dat o výrobku. Cílem je poskytnout neutrální
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO/IEC 11179-4 - Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat 
Katalogové číslo:  76608
ČSN ISO/IEC 11179-4 - Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat
ČSN ISO/IEC 11179-4ČSN ISO/IEC 11179-4 Tato část ISO/IEC 11179 specifikuje požadavky a doporučení pro konstruování definic dat a metadat. Vztahuje se pouze k sémantickým hlediskům definic; specifik
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17201-2 - Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem 
Katalogové číslo:  77410
ČSN EN ISO 17201-2 - Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem
ČSN EN ISO 17201-2ČSN EN ISO 17201-2 ČSN EN ISO 17201-2 stanovuje metody k odhadování akustické energie zdroje, jakým je třesk výstřelu a explozí a údajů o zdroji hluku projektilu na základě neakus
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 4111 - Letectví a kosmonautika - Klíče drážkové nástrčné pro trubkové spoje - Technická specifikace 
Katalogové číslo:  76578
ČSN EN 4111 - Letectví a kosmonautika - Klíče drážkové nástrčné pro trubkové spoje - Technická specifikace
ČSN EN 4111ČSN EN 4401 Tato norma stanoví požadavky na klíče drážkové nástrčné pro trubkové spoje pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4174 - Letectví a kosmonautika - Pouzdra, jištěná pěchováním, střižný typ, ze slitiny hliníku 2024, anodicky oxidované nebo chromátované, metrická řada 
Katalogové číslo:  76477
ČSN EN 4174 - Letectví a kosmonautika - Pouzdra, jištěná pěchováním, střižný typ, ze slitiny hliníku 2024, anodicky oxidované nebo chromátované, metrická řada
ČSN EN 4174ČSN EN 4174 Tato norma stanoví požadavky na pouzdra, jištěná pěchováním, střižný typ, ze slitiny hliníku 2024, anodicky oxidovaná nebo chromátovaná, metrické řady pro použití v letectví
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4173 - Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100 °, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C 
Katalogové číslo:  76478
ČSN EN 4173 - Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100 °, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C
ČSN EN 4173ČSN EN 4173 Tato norma stanoví požadavky na pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100 °, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrické
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62059-41 - Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti 
Katalogové číslo:  77160
ČSN EN 62059-41 - Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti
ČSN EN 62059-41ČSN EN 62059-41 Tato norma poskytuje nástroj pro předpovídání četnosti poruch vybavení pro měření elektrické energie použitím metody namáhání jeho částí. Poskytuje rovněž přehled m
Cena:  545,- Kč
ČSN 35 7606 - Systémy ochrany před bleskem - Značky 
Katalogové číslo:  77237
ČSN 35 7606 - Systémy ochrany před bleskem - Značky
ČSN 35 7606ČSN 35 7606 Tato technická zpráva stanoví značky pro výkresy systému ochrany před bleskem. Je-li to nutné, mohou být použity další značky pro jiné důležité prvky chráněného objektu. Tyto
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50420 - Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz) 
Katalogové číslo:  77463
ČSN EN 50420 - Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)
ČSN EN 50420ČSN EN 50420 Tato norma platí pro rozhlasový vysílač pracující v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 40 GHz, když je uváděn na trh. Účelem této normy je stanovit pro takovéto zařízení, které
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 8086 - Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování 
Katalogové číslo:  77441
ČSN ISO 8086 - Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování
ČSN ISO 8086ČSN ISO 8086 Tato mezinárodní norma stanoví obecnou směrnici pro kontrolu hygienických požadavků mlékárenského strojního zařízení a postupy při vzorkování
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 3728 - Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  77394
ČSN ISO 3728 - Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
ČSN ISO 3728ČSN ISO 3728 Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu stanovení obsahu celkové obsahu sušiny v mražených krémech a mléčných zmrzlinách
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6614 - Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost) 
Katalogové číslo:  77296
ČSN ISO 6614 - Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)
ČSN ISO 6614ČSN ISO 6614 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6614:1994. Popisuje metodu měření schopnosti ropných nebo syntetických olejů oddělit při dané teplotě vodu. Používá se pro oleje
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14175-6 - Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu 
Katalogové číslo:  76508
ČSN EN 14175-6 - Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu
ČSN EN 14175-6
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15167-2 - Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  77369
ČSN EN 15167-2 - Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody
ČSN EN 15167-2ČSN EN 15167-2 Tato norma zahrnuje technická pravidla pro řízení výroby výrobcem, včetně interních kontrolních zkoušek vzorků, a pro úkoly certifikačního orgánu. Uvádí rovněž pravidla
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1993-1-10 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 
Katalogové číslo:  77168
ČSN EN 1993-1-10 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
ČSN EN 1993-1-10ČSN EN 1993-1-10 ČSN EN 1993-1-10 uvádí metody pro volbu oceli z hlediska lomové houževnatosti a pro volbu tloušťky svařovaných prvků, u nichž je značné riziko lamelárního rozdvojen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
Katalogové číslo:  77230
ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1995-1-2ČSN EN 1995-1-2 ČSN EN 1995-1-2 platí pro navrhování dřevěných konstrukcí v mimořádné situaci vystavení účinkům požáru. Tato norma stanovuje odchylky nebo dodatky k navrhování na běž
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1995-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty 
Katalogové číslo:  77257
ČSN EN 1995-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty
ČSN EN 1995-2ČSN EN 1995-2 ČSN EN 1995-2 platí pro navrhování konstrukčních částí mostů, tj. konstrukčních prvků důležitých pro spolehlivost celého mostu nebo jeho hlavních částí, které jsou vyrobe
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14962 - Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb 
Katalogové číslo:  77332
ČSN EN 14962 - Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb
ČSN EN 14962ČSN EN 14962 Tento dokument popisuje metody odběru vzorků ryb a postupy, které určují výběr vhodné metody pro hodnocení rybích populací v řekách, jezerech a vodách brakických. V kapitol
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  77383
ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 Tato norma je částí 2 vícedílného vydání pokrývajícího Elektromagnetickou kompatibilitu a rádiové spektrum (ERM); Přístroje krátkého dosah
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body 
Katalogové číslo:  77272
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 Tato norma je určena k pokrytí ustanovení Směrnice R&TTE [1] týkajících se článku 3.2, který stanoví, že "... rádiová zařízení musí být kons
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60812 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) 
Katalogové číslo:  77395
ČSN EN 60812 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)
ČSN EN 60812ČSN EN 60812 V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a je v ní uveden návod, jak se tyto an
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat