Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 3

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 21 0384 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů 
Katalogové číslo:  01149
ČSN 21 0384 - Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů
ČSN 21 0384ČSN 21 0384 Norma platí pro vřetenové lisy běžné výroby. Neplatí pro prototypy. Obsahuje opět jen tabulku zkoušek, mezi nimiž není bezpečnost práce. ČSN 21 0384 byla schválena 1.8.197
Cena:  73,- Kč
ČSN 21 0605 - Tvářecí stroje. Buchary. Řady hlavního parametru 
Katalogové číslo:  25463
ČSN 21 0605 - Tvářecí stroje. Buchary. Řady hlavního parametru
ČSN 21 0605
Cena:  73,- Kč
ČSN 21 0715 - Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 
Katalogové číslo:  25471
ČSN 21 0715 - Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní požadavky na konstrukci
ČSN 21 0715ČSN 21 0715 Norma je překladem SE SEV 6200-88. Platí pro tvářecí automaty a poloautomaty: pro objemové tváření za studena a za tepla, ostřihovací, pro stříhání a pěchování dávkovaných
Cena:  95,- Kč
ČSN 07 0710 - Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů 
Katalogové číslo:  00739
ČSN 07 0710 - Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0710ČSN 07 0710 Norma platí pro provoz parních a horkovodních kotlů s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku, s výjimkou kot
Cena:  446,- Kč
ČSN 07 7002 - Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí 
Katalogové číslo:  24813
ČSN 07 7002 - Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí
ČSN 07 7002ČSN 07 7002 Norma stanoví způsoby likvidace zbytků po spalování uhlí a požadavky na uspořádání popelového hospodářství bezodpadových technologií. Stanoví rovněž způsob evidence údajů
Cena:  95,- Kč
ČSN 07 7403 - Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším 
Katalogové číslo:  24815
ČSN 07 7403 - Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším
ČSN 07 7403ČSN 07 7403 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 1328-78, které jsou po straně označeny, jako obvykle, silnou čarou. Norma platí pro vodu a páru energetických zařízení s bubnový
Cena:  95,- Kč
ČSN 07 8602 - Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  24820
ČSN 07 8602 - Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení
ČSN 07 8602ČSN 07 8602 Norma platí pro konstrukci, zkoušení a dodávání uzavíracích ventilů kovových tlakových láhví, které jsou určeny k dopravě plynů podle ČSN 07 8600, plněných přetlakem do 20
Cena:  95,- Kč
ČSN 07 8628 - Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na čpavek. Rozměry 
Katalogové číslo:  24827
ČSN 07 8628 - Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na čpavek. Rozměry
ČSN 07 8628ČSN 07 8628 Typická předmětová rozměrová technická norma pro ventily, určené k uzavírání tlakových nádob na čpavek. ČSN 07 8628 byla schválena 25.5.1987 a nabyla účinnosti od 1.10.1988
Cena:  73,- Kč
ČSN 08 5000 - Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín 
Katalogové číslo:  24844
ČSN 08 5000 - Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín
ČSN 08 5000ČSN 08 5000 Norma stanoví české a slovenské názvy a jejich definice vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín. Uvádí jejich rozdělení, dru
Cena:  358,- Kč
ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  00776
ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
ČSN 09 0772ČSN 09 0772 Norma platí pro naftové motory stacionární, lodní a dráhové a pro motory, používané v pojízdných prostředcích. Norma neplatí pro motory určené k pohonu vozidel pro silničn
Cena:  358,- Kč
ČSN 10 5190 - Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny 
Katalogové číslo:  24874
ČSN 10 5190 - Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny
ČSN 10 5190ČSN 10 5190 Norma platí pro projektování, stavbu a provoz stabilních kompresorových stanic k průmyslovému ztlačování nebezpečných plynů. Neplatí pro kompresorové stanice v laboratoříc
Cena:  232,- Kč
ČSN 10 9006 - Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok 
Katalogové číslo:  24883
ČSN 10 9006 - Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok
ČSN 10 9006ČSN 10 9006 Norma platí pro pneumostatické mechanismy a prvky s jmenovitým tlakem od 0,16 do 1,6 MPa. Neplatí pro pneumostatické zařízení a prvky brzdicích systémů dopravních prostřed
Cena:  95,- Kč
ČSN 11 8000 - Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Termíny a definície 
Katalogové číslo:  24928
ČSN 11 8000 - Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Termíny a definície
ČSN 11 8000ČSN 11 8000 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5838-86. Termíny a definice jsou rozděleny do 8 skupin. V české, slovenské a ruské řeči je uvedeno celkem 94 hesel. Definice jso
Cena:  347,- Kč
ČSN 11 9002 - Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie 
Katalogové číslo:  24934
ČSN 11 9002 - Hydrostatické a pneumostatické mechanizmy a mazacie systémy. Označovanie, balenie, doprava a skladovanie
ČSN 11 9002ČSN 11 9002 Touto normou se zavádí ST SEV 3586-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje jeden článek. Norma platí pro hydrostatické a pneumos
Cena:  171,- Kč
ČSN 11 9007 - Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  24937
ČSN 11 9007 - Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické požadavky
ČSN 11 9007ČSN 11 9007 Norma platí pro hydrostatické mechanismy a jejich prvky, ve kterých se používají minerální oleje nebo jiné kapaliny s podobnými vlastnostmi. Musí se používat současně s ČS
Cena:  73,- Kč
ČSN 11 9129 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Metódy skúšania 
Katalogové číslo:  24951
ČSN 11 9129 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Posúvačové rozvádzače. Metódy skúšania
ČSN 11 9129ČSN 11 9129 Touto normou se zavádí ST SEV 3061-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o jeden článek. Norma RVHP platí pro posouvačové rozv
Cena:  95,- Kč
ČSN 11 9312 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové hydrostatické generátory a motory pro tlaky pn 16, 32 a 40 MPa. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  24964
ČSN 11 9312 - Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Axiální pístové hydrostatické generátory a motory pro tlaky pn 16, 32 a 40 MPa. Technické požadavky
ČSN 11 9312ČSN 11 9312 Touto normou se zavádí ST SEV 2577-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o jeden článek. Norma RVHP platí pro pístové hydrosta
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat