Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 3

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN ISO 16135 - Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů 
Katalogové číslo:  77100
ČSN EN ISO 16135 - Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů
ČSN EN ISO 16135ČSN EN ISO 16135 Tento dokument (EN ISO 16135:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR ve spolupráci s technickou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60297-3-104 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek 
Katalogové číslo:  77588
ČSN EN 60297-3-104 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek
ČSN EN 60297-3-104ČSN EN 60297-3-104 Tato část normy zahrnuje rozměry rozhraní souvisících konektorů pro rámy a zásuvné jednotky z IEC 60297-3.101. V této části normy jsou zahrnuty dvoudílné konekt
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 4312 - Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C 
Katalogové číslo:  76770
ČSN EN 4312 - Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby, hrubá tolerance redukovaného dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C
ČSN EN 4312ČSN EN 4312 Tato norma stanoví požadavky na závrtné šrouby s hrubou tolerancí redukovaného dříku se středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, mazané MoSO2, třídy 1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4501 - Letectví a kosmonautika - Osazené šrouby, nízká šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C 
Katalogové číslo:  76775
ČSN EN 4501 - Letectví a kosmonautika - Osazené šrouby, nízká šestihranná hlava, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pigmentu - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C
ČSN EN 4501ČSN EN 4501 Tato norma stanoví osazené šrouby s nízkou šestihrannou hlavou s těsnou tolerancí dříku s krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkového pig
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3426 - Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnějších pojistných kroužků 
Katalogové číslo:  76768
ČSN EN 3426 - Letectví a kosmonautika - Rozměry drážek pro axiální montáž vnějších pojistných kroužků
ČSN EN 3426ČSN EN 3426 Tato norma stanoví rozměry drážek pro axiální montáž vnějších pojistných kroužků pro použití v letectví a kosmonautice.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61970-501 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF) 
Katalogové číslo:  77555
ČSN EN 61970-501 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)
ČSN EN 61970-501ČSN EN 61970-501 Norma obsahuje překlad EN 61970-501:2006 (idt IEC 61970-501:2005). Je částí souboru IEC 61970 definujícího rozhraní aplikačního programu (API) pro systémy řízení el
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 54-21 - Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení 
Katalogové číslo:  77413
ČSN EN 54-21 - Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení
ČSN EN 54-21ČSN EN 54-21 Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, kritéria provedení pro poplachová a poruchová přenosová zařízení, která jsou použita v systémech elektrické požární signali
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61212-1 ed. 2 - Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  77500
ČSN EN 61212-1 ed. 2 - Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky
ČSN EN 61212-1 ed. 2ČSN EN 61212-1 ed. 2 Tato norma obsahuje termíny a definice, týkající se značení při používání a všeobecné požadavky na pevné kruhovité vrstvené trubky a tyče pro elektrotechnik
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61810-7 - Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy 
Katalogové číslo:  77700
ČSN EN 61810-7 - Elektromechanická elementární relé - Část 7: Zkušební a měřicí postupy
ČSN EN 61810-7ČSN EN 61810-7 Tato část ČSN EN 61810 popisuje zkušební a měřící postupy pro elektromechanická elementární relé. Norma zahrnuje postupy, které jsou obvykle společné pro všechny typy e
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61582 - Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení 
Katalogové číslo:  77586
ČSN EN 61582 - Přístroje radiační ochrany - Detektory in vivo - Klasifikace, všeobecné požadavky a zkušební postupy pro přenosná, přepravitelná a instalovaná zařízení
ČSN EN 61582ČSN EN 61582 Tato evropská norma stanoví klasifikaci, všeobecné konstrukční požadavky, parametry a zkušební metody pro detekční systémy in vivo ke sledování množství radionuklidů v těle
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50461 - Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku 
Katalogové číslo:  77583
ČSN EN 50461 - Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku
ČSN EN 50461ČSN EN 50461 Tato norma popisuje katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku. Záměrem této normy je poskytnout minimum informací požadovaných pro sest
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 - Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB 
Katalogové číslo:  77582
ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 - Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 7-1: Barevné tiskárny - Odrazivé tisky - Vstupy RGB
ČSN EN 61966-7-1 ed. 2ČSN EN 61966-7-1 ed. 2 Tato norma specifikuje soubor dat souborů barevných zkušebních obrazců pro měření, zkoušení po sobě jdoucích vzorků tisků, podmínky měření a formu preze
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 14936-2 - Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) 
Katalogové číslo:  77488
ČSN EN 14936-2 - Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
ČSN EN 14936-2ČSN EN 14936-2 Tato norma stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu hliníku v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odli
Cena:  171,- Kč
ČSN 44 1315 - Tuhá paliva - Skladování 
Katalogové číslo:  77561
ČSN 44 1315 - Tuhá paliva - Skladování
ČSN 44 1315ČSN 44 1315 Tato norma stanoví postupy skladování tuhých fosilních paliv a opatření sledující jejich hospodárné a bezpečné skladování v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uh
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8870 - Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky 
Katalogové číslo:  77626
ČSN ISO 8870 - Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky
ČSN ISO 8870ČSN ISO 8870 Tato česká norma specifikuje metodu průkazu termostabilní DNázy (termonukeázy) produkované koaguázopozitivními stafylokoky v mléce a výrobcích na bázi mléka. Zkoušený výrob
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13706-1 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování 
Katalogové číslo:  77477
ČSN EN 13706-1 - Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování
ČSN EN 13706-1ČSN EN 13706-1 Tato norma specifikuje systém datových bloků pro označování konstrukčních profilů, které byly vyrobeny pultruzí (tažením) z kompozitů na bázi plastů vyztužených vlákny.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14964 - Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky 
Katalogové číslo:  77514
ČSN EN 14964 - Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky
ČSN EN 14964ČSN EN 14964 Norma specifikuje technické požadavky pro průmyslově vyráběné desky (dřevěné desky, ploché vláknocementové desky, asfaltové vlnité desky nebo desky z jakéhokoliv jiného mat
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání 
Katalogové číslo:  77442
ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání
ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], obsahuje posuzování elektromagnetické kompatibility (EMC) vysílačů, budičů a jakýchkoli s nimi souvi
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 12637-1 - Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny 
Katalogové číslo:  77600
ČSN ISO 12637-1 - Technologie grafické výroby - Slovník - Část 1: Základní termíny
ČSN ISO 12637-1ČSN ISO 12637-1 Účelem této části ISO 12637 je poskytnout definice v českém jazyce vycházející z nové terminologie dané touto normou v anglickém jazyce. Záměrem této části ISO 12637
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 203-2-11 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin 
Katalogové číslo:  77693
ČSN EN 203-2-11 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin
ČSN EN 203-2-11ČSN EN 203-2-11 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti týkající se bezpečnosti, hospodárného využití energie a značení varných
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat