Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 3

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 81346-1 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 
Katalogové číslo:  85601
ČSN EN 81346-1 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla
ČSN EN 81346-1ČSN EN 81346-1 Tato norma, publikovaná společně IEC a ISO, stanovuje všeobecné zásady strukturování systémů včetně strukturování informací o systémech. Na základě těchto zásad jsou dá
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 746-3+A1 - Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér 
Katalogové číslo:  85755
ČSN EN 746-3+A1 - Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
ČSN EN 746-3+A1ČSN EN 746-3+A1 Norma upřesňuje bezpečnostní požadavky na systémy s plynnými atmosférami a jejich použití v průmyslových tepelných zařízeních a k nim přidružených zařízeních včetn
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1547+A1 - Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení 
Katalogové číslo:  85756
ČSN EN 1547+A1 - Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení
ČSN EN 1547+A1ČSN EN 1547+A1 Norma vymezuje všechny informace, které jsou nezbytně nutné při měření hluku pro provádění účinných a standardními podmínkami přesně řízených prostupů při měření, pop
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13042-2+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování 
Katalogové číslo:  85626
ČSN EN 13042-2+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování
ČSN EN 13042-2+A1ČSN EN 13042-2+A1 Tato evropská norma obsahuje bezpečnostní požadavky na konstrukci a instalaci stacionárních manipulačních strojů pro dosazování, a to od nabrání dávky taveného
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13042-5+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy 
Katalogové číslo:  85624
ČSN EN 13042-5+A1 - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy
ČSN EN 13042-5+A1ČSN EN 13042-5+A1 Tato evropská norma obsahuje bezpečnostní požadavky na konstrukci a instalaci stacionárních manipulačních strojů pro dosazování, a to od nabrání dávky taveného sk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50119 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci 
Katalogové číslo:  85166
ČSN EN 50119 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci
ČSN EN 50119 ed. 2ČSN EN 50119 ed. 2 Tato evropská norma platí pro trolejová vedení elektrické trakce železnic, tramvajových, trolejbusových a průmyslových drah veřejných i soukromých. Norma plat
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-8 
Katalogové číslo:  85585
ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-8
ČSN EN 60966-2-3 ed. 3ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 Tato norma je předmětovou specifikací, která platí pro ohebné koaxiální kabely popsané v IEC 60096-2. Vztahuje se na sestavy ohebných koaxiálních kabelů
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50174-1 ed. 2 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality 
Katalogové číslo:  85555
ČSN EN 50174-1 ed. 2 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
ČSN EN 50174-1 ed. 2ČSN EN 50174-1 Tato norma stanoví pravidla pro instalaci kabelových rozvodů informačních technologií s ohledem na budoucí provoz a údržbu, které zahrnují přípravu specifikace, z
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO/IEC 15408-3 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk 
Katalogové číslo:  84965
ČSN ISO/IEC 15408-3 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk
ČSN ISO/IEC 15408-3ČSN ISO/IEC 15408-3 Mezinárodní norma ISO/IEC 15408-3 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomise SC27, Bezpečnostní techniky I
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 486 - Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace 
Katalogové číslo:  85720
ČSN EN 486 - Hliník a slitiny hliníku - Ingoty pro průtlačné lisování - Specifikace
ČSN EN 486ČSN EN 486 Tato norma stanovuje všeobecné požadavky na ingoty pro průtlačné lisování z hliníku a slitin hliníku získané poloplynulým litím nebo plynulým litím, z primárního nebo recyklova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15785 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium 
Katalogové číslo:  85599
ČSN EN 15785 - Krmiva - Izolace a stanovení počtu bakterií rodu Bifidobacterium
ČSN EN 15785ČSN EN 15785 Tato česká norma definuje všeobecná pravidla pro stanovení počtu probiotických bifidobakterií v krmivech, která bifidobakterie obsahují, a to jako jedinou bakteriální složk
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 609-2+A1 - Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače 
Katalogové číslo:  85686
ČSN EN 609-2+A1 - Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače
ČSN EN 609-2+A1ČSN EN 609-2+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci vodorovných šroubových štípačů konstruovaných pro štípání dřeva jed
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13448+A1 - Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  85685
ČSN EN 13448+A1 - Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost
ČSN EN 13448+A1ČSN EN 13448+A1 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro provedení a konstrukci meziřádkových žacích jednotek se svislými vřeteny namontovanými na travních
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 1402 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem 
Katalogové číslo:  85692
ČSN EN ISO 1402 - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem
ČSN EN ISO 1402ČSN EN ISO 1402 Tato norma zavádí a specifikuje metody pro zkoušení pryžových a plastových hadic a hadic s koncovkami hydrostatickým tlakem, včetně metod pro stanovení rozměrové stál
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 22088-3 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku 
Katalogové číslo:  85805
ČSN EN ISO 22088-3 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku
ČSN EN ISO 22088-3ČSN EN ISO 22088-3 Tato část normy uvádí metodu pro stanovení chování termoplastů při korozi pod napětím (ESC) při vystavení konstantní ohybové deformaci za přítomnosti chemické
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15736 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků 
Katalogové číslo:  85316
ČSN EN 15736 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků
ČSN EN 15736ČSN EN 15736 Tato norma stanovuje zkušební metodu pro určování chování kovových styčníkových desek s prolisovanými trny při vytažení.
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie 
Katalogové číslo:  85352
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
ČSN 75 0110ČSN 75 0110 Tato norma uvádí základní termíny a jejich definice užívané v hydrologii a hydrogeologii. Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oboru hydrologie a hydrogeolo
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 50003 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií 
Katalogové číslo:  98947
ČSN ISO 50003 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
ČSN ISO 50003ČSN ISO 50003 Tato mezinárodní norma je určena k použití ve spojení s ISO/IEC 17021:2011. V době zveřejnění této mezinárodní normy je ISO/IEC 17021:2011 revidována a bude zrušena a nah
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16617 - Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  98390
ČSN EN 16617 - Potrubí - Sestavy vlnovcových ohebných kovových hadic pro hořlavé plyny - Požadavky na provedení, zkoušení a značení
ČSN EN 16617ČSN EN 16617 This European Standard specifies all significant hazards, hazardous situation and events as listed in Clause 4, relevant to stationary and displaceable manual horizontal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14373 - Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí 
Katalogové číslo:  98149
ČSN EN ISO 14373 - Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí
ČSN EN ISO 14373ČSN EN ISO 14373 Norma stanoví požadavky pro odporové bodové svařování při výrobě sestav z nepovlakovaných a kovem povlakovaných nízkouhlíkových ocelí složených ze dvou nebo tří kov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62708 - Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů 
Katalogové číslo:  98128
ČSN EN 62708 - Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů
ČSN EN 62708ČSN EN 62708 The first aim of this standard is to avoid misunderstandings and erroneous elaboration of documents in order to reduce additional corrective works and expenses for clarific
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62541-11 - Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup 
Katalogové číslo:  98132
ČSN EN 62541-11 - Sjednocená architektura OPC - Část 11: Historický přístup
ČSN EN 62541-11ČSN EN 62541-11 This part of IEC 62541 is part of the overall OPC Unified Architecture standard series and defines the infor-mation model associated with Historical Access (HA). It p
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62541-4 ed. 2 - Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby 
Katalogové číslo:  98491
ČSN EN 62541-4 ed. 2 - Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby
ČSN EN 62541-4 ed. 2ČSN EN 62541-4 ed. 2 This part of IEC 62541 defines the OPC Unified Architecture (OPC UA) Services. The Services described are the collection of abstract Remote Procedure Calls
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 62714-2 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí 
Katalogové číslo:  98129
ČSN EN 62714-2 - Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - AutomationML - Část 2: Knihovny tříd funkcí
ČSN EN 62714-2ČSN EN 62714-2 The data exchange format defined in IEC 62714 (Automation Markup Language, AML) is an XML schema based data format and has been developed in order to support the data e
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat