Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 4

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 49 6805 - Dřevoobráběcí zařízení. Jednokotoučové pily přeřezávací se spodním uložením pilového kotouče. Základní parametry 
Katalogové číslo:  29309
ČSN 49 6805 - Dřevoobráběcí zařízení. Jednokotoučové pily přeřezávací se spodním uložením pilového kotouče. Základní parametry
ČSN 49 6805ČSN 49 6805 Norma je překladem ST SEV 5949-87. Platí pro jednokotoučové pily se spodním uložením pilového kotouče určené k přeřezávání řeziva. Jsou normalizovány pouze 4 parametry, kt
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0060 - Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách 
Katalogové číslo:  29399
ČSN 56 0060 - Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách
ČSN 56 0060ČSN 56 0060 Jde o návrh normy, zveřejněný na zkoušku do 31.12.1986. Návrh předložený k praktickému ověření určuje metodu stanovení kyseliny pantothenové, v poživatinách a v zemědělský
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 0090 - Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum 
Katalogové číslo:  29410
ČSN 56 0090 - Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum
ČSN 56 0090ČSN 56 0090 Touto normou se zavádí ST SEV 5211-85 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSSR ČSFR resp. ČR norma nedoplňovala. Norma RVHP stanoví metody průkazu botulinických toxinů všech typů
Cena:  358,- Kč
ČSN 56 0095 - Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc 
Katalogové číslo:  29412
ČSN 56 0095 - Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc
ČSN 56 0095ČSN 56 0095 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5806-86 s čs. doplňky. Jsou normalizovány dvě metody, plotnová a membránové filtrace. Postup i hodnocení je popsáno. Není uveden
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0140 - Metody zkoušení zmrzlin 
Katalogové číslo:  04422
ČSN 56 0140 - Metody zkoušení zmrzlin
ČSN 56 0140ČSN 56 0140 Norma stanoví postup při odběru vzorků a fyzikálně chemickém zkoušení cukrářských zmrzlin. Poměrně rozsáhlá norma má tyto kapitola: I - Všeobecně, II - Braní vzorků, III -
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 0146-6 - Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  29418
ČSN 56 0146-6 - Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela
ČSN 56 0146-6ČSN 56 0146-6 Tato norma určuje zkušební metody na stanovení obsahu popela cukrovinkářskéch výrobků a polotovarů a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení a příprava zkušebního vzo
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0160-9 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení 
Katalogové číslo:  29424
ČSN 56 0160-9 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení
ČSN 56 0160-9ČSN 56 0160-9 Tato norma se vztahuje na rafinovaný cukr a cukr. Metoda spočívá na zjištění obsahu frakcí, získaných proséváním na sítech určených rozměrů. Norma tedy stanovuje metod
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  29429
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0177-1ČSN 56 0177-1 Tato norma platí pro zkoušení výrobků ze škrobu, tj. hydrolyzátů škrobu, dextrinů, modifikovaných škrobů a podobně. V části 1 této normy jsou všeobecná ustanovení plat
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu 
Katalogové číslo:  29441
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu
ČSN 56 0186-14ČSN 56 0186-14 ČSN 56 0186 sestává z následujících částí: Část 2: Senzorické zkoušení, Část 3: Stanovení pěnivosti, Část 4: Stanovení zákalu, Část 5: Stanovení alkoholu, Část 6: St
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia 
Katalogové číslo:  29445
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia
ČSN 56 0210-1ČSN 56 0210-1 Tato norma platí pro zkoušení lihovin a určuje všeobecná ustanovení pro zkoušení lihovin - konzumních lihovin, značkových lihovin, pravých destilátů, řezaných destilát
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0210-6 - Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy 
Katalogové číslo:  29450
ČSN 56 0210-6 - Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy
ČSN 56 0210-6ČSN 56 0210-6 Touto normou se zavádí ST SEV 4885-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR) resp. ČR norma nedoplňovala. Podstatou metody RVHP je titrace určeného objemu v
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0216 - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových 
Katalogové číslo:  04439
ČSN 56 0216 - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových
ČSN 56 0216ČSN 56 0216 Tato norma platí pro odebírání vzorků a způsoby zkoušení přírodních, šumivých desertních a desertních kořeněných vín révových, tokajských vín a vín sladových tuzemského i
Cena:  446,- Kč
ČSN 65 6330 - Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou 
Katalogové číslo:  04854
ČSN 65 6330 - Stanovenie vypierateľnosti plastických mazív (mazacích tukov) v ložisku vodou
ČSN 65 6330ČSN 65 6330 Norma určuje postup pro zkoušení vypíratelnosti plastických maziv (mazacích tuků) v ložisku vodou. Podstata zkoušky a postup při provádění normalizované zkoušky je popsán.
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 6901 - Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie 
Katalogové číslo:  30166
ČSN 65 6901 - Plastické mazivá. Klasifikácia podľa penetrácie
ČSN 65 6901ČSN 65 6901 Norma je překladem ST SEV 6377-88. V normě jsou současně zapracovány údaje ISO 6743/0. Norma platí pro plastická maziva a stanovuje jejich klasifikaci ve smyslu ČSN 67 630
Cena:  95,- Kč
ČSN 65 8050 - Zkoušení černouhelných dehtových olejů 
Katalogové číslo:  04915
ČSN 65 8050 - Zkoušení černouhelných dehtových olejů
ČSN 65 8050ČSN 65 8050 Norma stanoví metody zkoušení dehtových olejů, získaných destilací nebo další úpravou destilátů vysokotepelného černouhelného dehtu; použití metod stanoví příslušné techni
Cena:  347,- Kč
ČSN 66 8102-10 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek 
Katalogové číslo:  30360
ČSN 66 8102-10 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek
ČSN 66 8102-10ČSN 66 8102-10 Norma platí pro stanovení difenylaminu, kafru, ethylalkoholu, diethyléteru, diethyldifenylmočoviny a dimethyldifenylmočoviny (obchodní názvy Centralit I a II). Při z
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 8102-17 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů 
Katalogové číslo:  05016
ČSN 66 8102-17 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů
ČSN 66 8102-17ČSN 66 8102-17 Norma platí pro stanovení dusíku v nitrocelulóze izolované z jednosložkových bezdýmných prachů. Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení ČSN 66 8102 část 1. Po
Cena:  73,- Kč
ČSN 66 8102-20 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody 
Katalogové číslo:  30362
ČSN 66 8102-20 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení vody
ČSN 66 8102-20ČSN 66 8102-20 Norma platí pro stanovení vody v jednosložkových a dvousložkových bezdýmných praších podle Karla Fischera - metoda A, a vážkově - metoda B. Při zkoušce se musí dodrž
Cena:  73,- Kč
ČSN 66 8102-25 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu 
Katalogové číslo:  05022
ČSN 66 8102-25 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení 2,4-dinitrotoluenu
ČSN 66 8102-25ČSN 66 8102-25 Norma platí pro stanovení 2,4-dinitrotoluenu ve dvousložkových bezdýmných praších titračně (metoda A - metoda rozhodčí) a vážkově (metoda B). Při zkoušce se musí dod
Cena:  95,- Kč
ČSN 66 8102-33 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C 
Katalogové číslo:  05029
ČSN 66 8102-33 - Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Chemická stálost při 75 °C
ČSN 66 8102-33ČSN 66 8102-33 Norma platí pro stanovení chemické stálosti při 75 °C jednosložkových i dvousložkových bezdýmných prachů. Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení ČSN 66 8102
Cena:  34,- Kč
ČSN 67 3095-1 - Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek 
Katalogové číslo:  30439
ČSN 67 3095-1 - Nátěrové hmoty. Odolnost proti vnějším vlivům. Mikrobiální odolnost dispersních hmot. Obecné zásady zkoušek
ČSN 67 3095-1ČSN 67 3095-1 Norma platí pro zkoušení vodných disperzí makromolekulárních látek, disperzních nátěrových hmot, disperzních omítkovin, lepidel, lepicích a vyrovnávacích hmot a disper
Cena:  171,- Kč
ČSN 68 1504 - Kosmetické výrobky. Emulzní přípravky. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  05157
ČSN 68 1504 - Kosmetické výrobky. Emulzní přípravky. Společná ustanovení
ČSN 68 1504ČSN 68 1504 Norma platí pro kosmetické krémy, pleťové masky, pleťová mléka a popřípadě další výrobky s deklarovanými léčivými účinky, které podléhají zvláštnímu schválení ministerstva
Cena:  171,- Kč
ČSN 68 4062 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů 
Katalogové číslo:  05164
ČSN 68 4062 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů
ČSN 68 4062ČSN 68 4062 Touto normou se zavádí ST SEV 809-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují čtyři články. Podle čl. 01 je třeba při přípravě roztoků indikátorů dodržovat bezpečnostní
Cena:  545,- Kč
ČSN 68 4064 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků 
Katalogové číslo:  05165
ČSN 68 4064 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků
ČSN 68 4064ČSN 68 4064 Touto normou se zavádí ST SEV 808-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články, a to: Čl. 01 podle které je je třeba při přípravě tlu
Cena:  347,- Kč
ČSN 69 0000 - Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy 
Katalogové číslo:  30541
ČSN 69 0000 - Názvosloví strojního zařízení pro chemický průmysl a pro průmysl zpracování ropy
ČSN 69 0000ČSN 69 0000 Norma stanoví české a slovenské odborné názvosloví pro základní pojmy, názvy provozních jednotek a základních částí strojního zařízení chemického průmyslu a průmyslu zprac
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 69 0010-4-8 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště 
Katalogové číslo:  30550
ČSN 69 0010-4-8 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště
ČSN 69 0010-4-8ČSN 69 0010-4-8 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nádob
Cena:  73,- Kč
ČSN 69 0010-4-14 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu 
Katalogové číslo:  30556
ČSN 69 0010-4-14 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu
ČSN 69 0010-4-14ČSN 69 0010-4-14 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  171,- Kč
ČSN 69 0010-4-16 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů 
Katalogové číslo:  30558
ČSN 69 0010-4-16 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů
ČSN 69 0010-4-16ČSN 69 0010-4-16 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  358,- Kč
ČSN 69 0010-4-21 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob 
Katalogové číslo:  30563
ČSN 69 0010-4-21 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob
ČSN 69 0010-4-21ČSN 69 0010-4-21 ČSN 69 0010. Tato norma je vydávána po částech a její sestavení je následující: 1.1: Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie. 2.1: Kategorizace nád
Cena:  446,- Kč
ČSN 69 0603 - Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  30570
ČSN 69 0603 - Tlakové nádoby. Příruby pro tlakové nádoby. Technické předpisy
ČSN 69 0603ČSN 69 0603 Norma platí pro objednávání, výrobu, zkoušení a dodávání ocelových přírub pro tlakové nádoby bez povrchových úprav (smaltování, pogumování apod.) Jsou normalizovány všeobe
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat