Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 4

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou 
Katalogové číslo:  99572
ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou
ČSN EN 60534-8-4 ed. 2ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 This part of IEC 60534 establishes a method to predict the noise generated in a control valve by liquid flow and the resulting noise level measured down
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60297-3-109 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku 
Katalogové číslo:  99567
ČSN EN 60297-3-109 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku
ČSN EN 60297-3-109ČSN EN 60297-3-109 This part of IEC 60297 specifies dimensions and physical properties of chassis and associated printed boards in order to provide mechanical and environmental
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 4652-413 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 413: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  99552
ČSN EN 4652-413 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 413: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku
ČSN EN 4652-413ČSN EN 4652-413 This European Standard specifies the characteristics of bayonet coupling (C interface) coaxial straight bulkhead receptacles - 50 ohms. The cable to connector assembl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4652-412 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 412: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  99544
ČSN EN 4652-412 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 412: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
ČSN EN 4652-412ČSN EN 4652-412 This European Standard specifies the characteristics of bayonet coupling (C interface) coaxial straight square flange receptacles - 50 ohms. The cable to connector as
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 4652-410 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 410: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  99546
ČSN EN 4652-410 - Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 410: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku
ČSN EN 4652-410ČSN EN 4652-410 This European Standard specifies the characteristics of bayonet coupling (C interface) coaxial straight plugs - 50 ohms. The cable to connector assembly is a clamp te
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2000-7-730 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla 
Katalogové číslo:  500004
ČSN 33 2000-7-730 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
ČSN 33 2000-7-730ČSN 33 2000-7-730 Zvláštní požadavky stanovené v této části HD 60364 se vztahují na břehové instalace určené k napájení vnitrozemských plavidel pro komerční a správní účely, které
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů 
Katalogové číslo:  500059
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů
ČSN EN 60068-2-60 ed. 2ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 Norma stanoví korozní vliv prostředí při provozu a skladování uvnitř budov na elektrotechnické součástky, zařízení a materiály (zejména na kontakty a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61726 ed. 2 - Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory 
Katalogové číslo:  500183
ČSN EN 61726 ed. 2 - Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory
ČSN EN 61726 ed. 2ČSN EN 61726 ed. 2 Požadavky na moderní elektronická zařízení indikovaly poptávku po metodě pro zkoušení útlumu stínění mikrovlnných součástek v celém jejich kmitočtovém rozsahu.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů 
Katalogové číslo:  500065
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů
ČSN EN 50289-4-17 ed. 2ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 Tato část souboru norem popisuje tři metody pro stanovení UV odolnosti plášťových materiálů elektrických a optických kabelů. Tyto zkoušky se používají
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61169-53 - Vysokofrekvenční konektory - Část 53: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 16 mm se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ S7-16) 
Katalogové číslo:  99380
ČSN EN 61169-53 - Vysokofrekvenční konektory - Část 53: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 16 mm se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ S7-16)
ČSN EN 61169-53ČSN EN 61169-53 (35 3811) This part of IEC 61169, which is a sectional specification (SS), provides information and rules for the preparation of detail specifications (DS) for RF coa
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62077 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace 
Katalogové číslo:  500068
ČSN EN 62077 ed. 3 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace
ČSN EN 62077 ed. 3ČSN EN 62077 ed. 3 Tato kmenová norma se týká optických vláknových cirkulátorů, používaných v různých aplikacích vláknové optiky. Jsou to plně pasivní optická vláknová zařízení ve
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13201-5 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti 
Katalogové číslo:  99528
ČSN EN 13201-5 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti
ČSN EN 13201-5ČSN EN 13201-5 This part of the European Standard defines how to calculate the energy performance indicators for road lighting installations using the calculated power density indicat
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60335-2-3 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky 
Katalogové číslo:  500102
ČSN EN 60335-2-3 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky
ČSN EN 60335-2-3 ed. 3ČSN EN 60335-2-3 ed. 3 Tato norma se zabývá bezpečností suchých elektrických žehliček a napařovacích žehliček včetně žehliček s oddělenou nádržkou na vodu nebo vyvíječem páry,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů 
Katalogové číslo:  99517
ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů
ČSN EN 60601-2-49 ed. 2ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 Tato norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů, používané v nemocničním prostředí stejně jako při
Cena:  446,- Kč
ČSN 48 2118 - Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách 
Katalogové číslo:  99242
ČSN 48 2118 - Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách
ČSN 48 2118ČSN 48 2118 Tato norma stanovuje postupy inventarizace prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu v lesních školkách na pěstebních záhonech nebo pěstebních plochách, založené n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9969 - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti 
Katalogové číslo:  500189
ČSN EN ISO 9969 - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
ČSN EN ISO 9969ČSN EN ISO 9969 Tato norma uvádí metodu stanovení kruhové tuhosti termoplastových trubek s kruhovým průřezem.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1469 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky 
Katalogové číslo:  99912
ČSN EN 1469 ed. 2 - Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky
ČSN EN 1469 ed. 2ČSN EN 1469 ed.2 Tato norma určuje požadavky pro desky z přírodního kamene, které jsou vyrobeny k použití pro obklady vnitřních a vnějších stěn a stropů. Tato evropská norma nezahr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15991 - Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV) 
Katalogové číslo:  99537
ČSN EN 15991 - Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV)
ČSN EN 15991ČSN EN 15991 This European Standard defines a method for the determination of the trace element concentrations of Al, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V and Zr in powdered and granular silic
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 5902 - Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení elastických vlastností 
Katalogové číslo:  500101
ČSN ISO 5902 - Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení elastických vlastností
ČSN ISO 5902ČSN ISO 5902 Tato mezinárodní norma stanoví laboratorní měřicí metody k určení elastických vlastností sjezdových lyží. Jejím účelem je výpočet odolnosti určených částí lyže proti ohybu
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9465 - Vázání pro sjezdové lyžování - Příčné vypnutí špičky při nárazovém zatížení - Zkušební metoda 
Katalogové číslo:  500098
ČSN ISO 9465 - Vázání pro sjezdové lyžování - Příčné vypnutí špičky při nárazovém zatížení - Zkušební metoda
ČSN ISO 9465ČSN ISO 9465 Tato mezinárodní norma stanoví zkoušku nárazem uchycené zkušební lyže na zkušební podešvi k určení největšího impulsu v příčném směru. Zkouška stanoví velikost vypínacího a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 28764 - Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině 
Katalogové číslo:  99532
ČSN EN ISO 28764 - Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině
ČSN EN ISO 28764ČSN EN ISO 28764 This International Standard specifies a method for the production of specimens suitable for testing vitreous and porcelain enamel coatings. It specifies two di
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5223 ZMĚNA Z1 - Zkušební síta pro obiloviny 
Katalogové číslo:  500300
ČSN EN ISO 5223 ZMĚNA Z1 - Zkušební síta pro obiloviny
ČSN EN ISO 5223 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 12855 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného 
Katalogové číslo:  99771
ČSN EN ISO 12855 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného
ČSN EN ISO 12855ČSN EN ISO 12855 This International Standard specifies - the interfaces between electronic fee collection (EFC) systems for vehicle related transport services, e.g. road user ch
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 18273 - Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace 
Katalogové číslo:  99809
ČSN EN ISO 18273 - Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace
ČSN EN ISO 18273ČSN EN ISO 18273 Norma stanoví požadavky na klasifikaci svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování hliníku a slitin hliníku. Klasifikace svařovacích drátů a tyčí je založena na je
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat