Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 4

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 12 7040 - Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  25019
ČSN 12 7040 - Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
ČSN 12 7040ČSN 12 7040 Norma platí pro navrhování odsávacích zařízení od strojů a od technických zařízení s výskytem škodlivin, projektovaných po dni účinnosti normy. Nezahrnuje však zásady pro
Cena:  232,- Kč
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
Katalogové číslo:  32603
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
ČSN 13 0072ČSN 13 0072 Norma platí pro označování potrubí podle provozní tekutiny ve všech odvětvích národního hospodářství a je závazná pro projekci a novou výstavbu, zahajovanou po dni nabytí
Cena:  171,- Kč
ČSN 13 0100 - Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie 
Katalogové číslo:  25025
ČSN 13 0100 - Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie
ČSN 13 0100ČSN 13 0100 Touto normou se zavádí ST SEV 2069-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o dva články, které nemají přímý vztah k ochraně zdra
Cena:  95,- Kč
ČSN 13 0420 - Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování 
Katalogové číslo:  25029
ČSN 13 0420 - Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování
ČSN 13 0420
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 719 - Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd 
Katalogové číslo:  30612
ČSN ISO 719 - Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd
ČSN ISO 719ČSN ISO 719 Norma obsahuje ISO 719:1985. Norma určuje: a) metodu stanovení odolnosti drti proti vodě při 98 °C. Odolnost se měří a vyjadřuje objemem kyseliny potřebné pro titraci vylo
Cena:  171,- Kč
ČSN 70 0562 - Stanovení rozměrů skleněných obalů 
Katalogové číslo:  30621
ČSN 70 0562 - Stanovení rozměrů skleněných obalů
ČSN 70 0562ČSN 70 0562 Norma platí pro stanovení rozměrů skleněných obalů. ČSN 70 0562 byla schválena 24.10.1981 a nabyla účinností od 1.1.1982. "Změnou 1)-51996", vydanou v květnu 1996, se
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 0621-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou 
Katalogové číslo:  30633
ČSN 70 0621-1 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou
ČSN 70 0621-1ČSN 70 0621-1 Norma platí - spolu s ČSN 70 0600 - pro stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno v normě pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 0631-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  30642
ČSN 70 0631-3 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie
ČSN 70 0631-3ČSN 70 0631-3 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro v názvu uvedenou metodu v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno pro rozbor příslušného typu skla. Týká se
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0632-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  30644
ČSN 70 0632-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou
ČSN 70 0632-2ČSN 70 0632-2 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou v těch typech skla, u nichž je její použití předepsáno v normě pro rozbor pří
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 0637-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou 
Katalogové číslo:  30646
ČSN 70 0637-2 - Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou
ČSN 70 0637-2ČSN 70 0637-2 Tato část normy platí spolu s ČSN 70 0600 pro stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého v těch typech skel, u nichž je její použití předepsáno v normě p
Cena:  73,- Kč
ČSN 70 3000 - Zásady pro používání skleněných obalů 
Katalogové číslo:  30665
ČSN 70 3000 - Zásady pro používání skleněných obalů
ČSN 70 3000ČSN 70 3000 Norma stanoví zásady správného a hospodárného používání skleněných obalů. Vztahuje se na volbu, nákup, dodávání, balení, skladování a přepravu prázdných skleněných obalů,
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat