Technické normy

Zboží bylo přidáno do košíku

Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 4

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 61375-1 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura 
Katalogové číslo:  92587
ČSN EN 61375-1 - Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura
ČSN EN 61375-1ČSN EN 61375-1 Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje k architektuře systémů datové komunikace v otevřených vlacích, tj. zahrnuje architekturu komunikačního systému pro dato
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62477-1 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  92581
ČSN EN 62477-1 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
ČSN EN 62477-1ČSN EN 62477-1 Tato část souboru norem se vztahuje na systémy a zařízení výkonových elektronických měničů, na jejich součásti pro přeměnu elektrické energie a na elektronické výkonové
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 60358-1 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla 
Katalogové číslo:  92550
ČSN EN 60358-1 - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 60358-1ČSN EN 60358-1 Tato část IEC 60358 popisuje obecná pravidla pro instalaci, provoz a zkoušení vazebních kondenzátorů a kapacitních děličů. Použije se pro kondenzátory se jmenovitým nap
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13237 - Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Katalogové číslo:  92696
ČSN EN 13237 - Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN EN 13237ČSN EN 13237 Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Norma stanoví termíny a definice (názvosloví), které mají být použí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10223-6 - Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky 
Katalogové číslo:  92642
ČSN EN 10223-6 - Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky
ČSN EN 10223-6ČSN EN 10223-6 Tato evropská norma stanoví rozměry, vlastnosti a povlaky pletiv z ocelového drátu se čtyřúhelníkovými oky.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 10223-2 - Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty 
Katalogové číslo:  92640
ČSN EN 10223-2 - Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty
ČSN EN 10223-2ČSN EN 10223-2 Tato evropská norma stanoví požadavky na rozměry a povlaky pletiv z ocelových drátů se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11403-2 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti 
Katalogové číslo:  92722
ČSN EN ISO 11403-2 - Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti
ČSN EN ISO 11403-2ČSN EN ISO 11403-2 Tato část ISO 11403 specifikuje zkušební postupy pro stanovení a prezentaci vícebodových hodnot následujících tepelných a zpracovatelských vlastností plastů:
Cena:  232,- Kč
ČSN 66 8101 - Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení 
Katalogové číslo:  92669
ČSN 66 8101 - Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení
ČSN 66 8101ČSN 66 8101 Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti, vzorkování, zkoušení, balení, značení, dopravu, skladování a záruky bezdýmných prachů pro civilní použití a doplňuje požadavky s
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 
Katalogové číslo:  92732
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 ČSN EN 1991-1-4 přejalo překladem roce 2007 evropskou normu EN 1991-1-4: 2005 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 13336 - Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně 
Katalogové číslo:  92339
ČSN EN 13336 - Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně
ČSN EN 13336
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15151-1 - Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 1: Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  92561
ČSN EN 15151-1 - Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 1: Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15151-1ČSN EN 15151-1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro brzdící prostředky s manuálně asistovaným blokováním, které se používají při horolezectví, le
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 21500 - Návod k managementu projektu 
Katalogové číslo:  92916
ČSN ISO 21500 - Návod k managementu projektu
ČSN ISO 21500ČSN ISO 21500 Tato mezinárodní norma poskytuje návod k managementu projektu, který může používat organizace jakéhokoli typu, včetně státních (veřejných), soukromých nebo občanských org
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 21940-14 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení 
Katalogové číslo:  92645
ČSN ISO 21940-14 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení
ČSN ISO 21940-14ČSN ISO 21940-14 Tato část ISO 21940 specifikuje potřebné informace o: a) identifikaci chyb, které mohou vzniknout v procesu měření nevyváženosti rotoru; b) posuzování a odhadu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17024 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob 
Katalogové číslo:  92737
ČSN EN ISO/IEC 17024 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
ČSN EN ISO/IEC 17024ČSN EN ISO/IEC 17024 Tato evropská norma obsahuje principy a požadavky na orgány pro certifikaci osob podle specifických požadavků, včetně vývoje a udržování certifikačních sché
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 4136 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem 
Katalogové číslo:  92637
ČSN EN ISO 4136 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem
ČSN EN ISO 4136ČSN EN ISO 4136 Norma specifikuje rozměry zkušební tyče a postup pro provádění příčných zkoušek tahem za účelem stanovení pevnosti v tahu a umístění lomu tupého svarového spoje. No
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16297-1 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) 
Katalogové číslo:  92973
ČSN EN 16297-1 - Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)
ČSN EN 16297-1ČSN EN 16297-1 Tato evropská norma stanoví obecné funkční požadavky a obecné požadavky a postupy zkoušek a výpočtů indexu energetické účinnosti (EEI) bezucpávkových oběhových čerpad
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1254-6 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci 
Katalogové číslo:  92976
ČSN EN 1254-6 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci
ČSN EN 1254-6ČSN EN 1254-6 Tato část EN 1254 stanoví požadavky na násuvné konce s galvanickou nebo jinou povrchovou úpravou, nebo bez povrchové úpravy, s jmenovitými světlostmi od 6 mm do 54 mm,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62282-6-200 ed. 2 - Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek 
Katalogové číslo:  92785
ČSN EN 62282-6-200 ed. 2 - Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek
ČSN EN 62282-6-200 ed. 2ČSN EN 62282-6-200 Tato norma stanoví zkušební metody, které jsou nutné pro hodnocení funkčnosti miniaturních napájecích zdrojů na palivové články pro přenosné počítače (lap
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60695-11-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek 
Katalogové číslo:  92580
ČSN EN 60695-11-3 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek
ČSN EN 60695-11-3ČSN EN 60695-11-3 Norma uvádí podrobné požadavky na vytváření dvou typů směsného zkušebního plamene o jmenovitém výkonu 500 W včetně popisu potřebného zařízení. Průměrná celková vý
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60317-48 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155 
Katalogové číslo:  92683
ČSN EN 60317-48 ed. 2 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155
ČSN EN 60317-48 ed. 2ČSN EN 60317-48 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na měděný vodič pro vinutí kruhového průřezu, holý nebo lakovaný stupně 1 nebo stupně 2, ovinutý skleněným vláknem, impregn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60512-24-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus 
Katalogové číslo:  92808
ČSN EN 60512-24-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky  magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus
ČSN EN 60512-24-1ČSN EN 60512-24-1 Tato norma, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC/TC 48. Může být rovněž použita pro obdob
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60794-1-23 - Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků 
Katalogové číslo:  92769
ČSN EN 60794-1-23 - Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků
ČSN EN 60794-1-23ČSN EN 60794-1-23 Norma popisuje zkušební metody kabelových prvků, a to následující zkoušky: G1 ohyb kabelových prvků, G2 rozměry a uspořádání pásku - vizuální metoda, G3 rozměry p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61056-2 ed. 3 - Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení 
Katalogové číslo:  92747
ČSN EN 61056-2 ed. 3 - Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení
ČSN EN 61056-2 ed. 3ČSN EN 61056-2 ed. 3 Tato norma uvádí rozměry a značení všech typů ventilem řízených olověných článků a baterií pro všeobecné použití a tvary jejich pólových vývodů. Jedná se ol
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1870-16 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů 
Katalogové číslo:  92956
ČSN EN 1870-16 - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů
ČSN EN 1870-16ČSN EN 1870-16 Tato evropská norma stanovuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro dvoukotoučo
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat