Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 5

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 57 5019 - Rybí konzervy 
Katalogové číslo:  65164
ČSN 57 5019 - Rybí konzervy
ČSN 57 5019ČSN 57 5019 Tato norma stanoví technické požadavky pro Rybí konzervy.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12477 - Ochranné rukavice pro svářeče 
Katalogové číslo:  65235
ČSN EN 12477 - Ochranné rukavice pro svářeče
ČSN EN 12477ČSN EN 12477 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice určené k používání při ručním sváření kovů, jejich řezání a při provádění spojovacích postup
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13413 - Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny na podkladu s vlákennou výplní - Specifikace 
Katalogové číslo:  65379
ČSN EN 13413 - Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny na podkladu s vlákennou výplní - Specifikace
ČSN EN 13413ČSN EN 13413 Tato norma stanoví požadavky na vlastnosti, klasifikaci a označování podlahových krytin s povrchovou vrstvou z polyvinylchloridu a s podkladem s vlákennou výplní.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti 
Katalogové číslo:  65455
ČSN ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
ČSN ISO/TR 10013ČSN ISO/TR 10013 Tato technická zpráva je souborem směrnic pro tvorbu a udržování dokumentace, nutné pro zajištění efektivního systému managementu jakosti přizpůsobeného specifick
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10256 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2 
Katalogové číslo:  62337
ČSN EN 10256 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2
ČSN EN 10256ČSN EN 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek. Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 102
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60953-3 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín 
Katalogové číslo:  65401
ČSN EN 60953-3 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín
ČSN EN 60953-3ČSN EN 60953-3 Tato norma se týká ověřovacích testů tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbin. Umožňuje posouzení ekonomického přínosu rekonstrukce stávajícího zařízení ne
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 11 0011 - Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  65488
ČSN 11 0011 - Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení
ČSN 11 0011ČSN 11 0011 Norma platí pro všechny druhy ručních čerpadel, zejména pro čerpadla stojanová, pístová, membránová a křídlová, s výjimkou ručních čerpadel určených pro zvláštní použití. S
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13447 - Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie 
Katalogové číslo:  64933
ČSN EN 13447 - Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie
ČSN EN 13447ČSN EN 13447 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13447:2001. Evropská norma EN 13447:2001 má status české technické normy. Norma uvádí definice, užívané v evropských normách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50289-3-2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra 
Katalogové číslo:  65365
ČSN EN 50289-3-2 - Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra
ČSN EN 50289-3-2ČSN EN 50289-3-2 Norma specifikuje zkušební metody pro stanovení pevnosti v tahu a prodloužení jader kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech. Podrob
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50290-2-27 - Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene 
Katalogové číslo:  65361
ČSN EN 50290-2-27 - Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene
ČSN EN 50290-2-27ČSN EN 50290-2-27 Norma specifikuje požadavky na bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene, používané pro komunikační kabely. Jsou uvedeny požad
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61249-2-4 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny 
Katalogové číslo:  65443
ČSN EN 61249-2-4 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny
ČSN EN 61249-2-4ČSN EN 61249-2-4 Část 2-4 normy IEC 61249 stanoví požadavky na mědí plátovaný polyesterový laminát, vyztužený tkanými/netkanými skleněnými vlákny, s definovanou hořlavostí v tlouš
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61478 - Práce pod napětím - Izolační žebříky 
Katalogové číslo:  65633
ČSN EN 61478 - Práce pod napětím - Izolační žebříky
ČSN EN 61478ČSN EN 61478 Tato mezinárodní norma je použitelná pro plně izolační nastavitelné nebo závěsné žebříky s prodloužením nebo pro žebříky s kombinací izolační a vodivé sekce, které se pou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61162-401 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 401: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Aplikační profil 
Katalogové číslo:  65464
ČSN EN 61162-401 - Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 401: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Aplikační profil
ČSN EN 61162-401ČSN EN 61162-401 Tato norma popisuje aplikační profil (A-profil - odpovídající vrstvám OSI 5 až 7 podle ISO 7498) komunikačního protokolu, který je základem pro komunikační systém
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO/IEC 8859-16 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 16: Latinská abeceda č. 10 
Katalogové číslo:  65385
ČSN ISO/IEC 8859-16 - Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 16: Latinská abeceda č. 10
ČSN ISO/IEC 8859-16ČSN ISO/IEC 8859-16 Norma ISO/IEC 8859 Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků se skládá v současné době z 15 částí, které se stále do
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 586-3 - Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru 
Katalogové číslo:  65114
ČSN EN 586-3 - Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN 586-3ČSN EN 586-3 Tato norma stanovuje mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výkovky tvářené za tepla z hliníku a slitin hliníku obvyklých konstrukčních tvarů pro všeobecné použití. Norma p
Cena:  446,- Kč
ČSN 57 0111-3 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti 
Katalogové číslo:  65425
ČSN 57 0111-3 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti
ČSN 57 0111-3ČSN 57 0111-3 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vlhkosti v kaseinech kyselých, kaseinech sladkých a v kaseinátech.
Cena:  73,- Kč
ČSN 57 0111-7 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  65427
ČSN 57 0111-7 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela
ČSN 57 0111-7ČSN 57 0111-7 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu popela v kaseinech kyselých i sladkých.
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 4030 - Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  65533
ČSN 70 4030 - Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky
ČSN 70 4030ČSN 70 4030 Tato norma platí pro výrobu a dodávání strojně vyráběného laboratorního varného skla těchto druhů: kuželové baňky, baňky s kulatým a plochým dnem, kádinky a jiné nádoby, kt
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12512 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky 
Katalogové číslo:  65329
ČSN EN 12512 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky
ČSN EN 12512ČSN EN 12512 Norma stanovuje obecné zásady pro zkoušení spojů dřevěných konstrukcí s mechanickými spojovacími prostředky, určených pro použití v seismických oblastech. Dodržování těch
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14115 - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení 
Katalogové číslo:  65532
ČSN EN 14115 - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení
ČSN EN 14115ČSN EN 14115 Tato norma stanoví zkušební metodu pro zjišťování chování při hoření průmyslových a technických textilií. Není určena pro materiály používané na malé kempingové stany, ji
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14030 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám 
Katalogové číslo:  65531
ČSN EN 14030 - Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám
ČSN EN 14030ČSN EN 14030 Účelem této normy je poskytnout klasifikační metodu odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči kyselinám a alkáliím, jejichž působení jsou vystaveny bez
Cena:  95,- Kč
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  64852
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 Tato norma platí pro vysílače pracující v rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a vysílače s induktivní smyčkou pracující v rozsahu od 9 kHz do 30 MH
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat