Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 5

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN 41 4220 ZMĚNA a - Ocel 14 220 Mn-Cr 
Katalogové číslo:  13435
ČSN 41 4220 ZMĚNA a - Ocel 14 220 Mn-Cr
ČSN 41 4220 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1 - Názvosloví usní 
Katalogové číslo:  20020
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1 - Názvosloví usní
ČSN 79 0001 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 70 3500 - Velké obalové sklo. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  30689
ČSN 70 3500 - Velké obalové sklo. Společná ustanovení
ČSN 70 3500
Cena:  95,- Kč
ČSN 70 4101 - Laboratorní sklo. Zásady používání odměrného skla 
Katalogové číslo:  30700
ČSN 70 4101 - Laboratorní sklo. Zásady používání odměrného skla
ČSN 70 4101ČSN 70 4101 V normě jsou zapracovány údaje ISO 4787. Norma se vztahuje na způsob práce s výrobky malých objemů, obvykle definovaných jako výrobky o objemu v rozsahu od 0,1 cm3 do 2000
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia 
Katalogové číslo:  56987
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2 - Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2601 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 0000 - Keramické názvosloví 
Katalogové číslo:  30724
ČSN 72 0000 - Keramické názvosloví
ČSN 72 0000ČSN 72 0000 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice základních pojmů vyskytujících se ve všech keramických oborech, tj. u keramických surovin, stavební, užitkové, technické a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti 
Katalogové číslo:  89984
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti
ČSN EN 60851-5 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN 72 1022 - Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách 
Katalogové číslo:  05372
ČSN 72 1022 - Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách
ČSN 72 1022
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 1151 - Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  30775
ČSN 72 1151 - Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
ČSN 72 1151ČSN 72 1151 Tato kmenová norma platí pro zkoušení přírodního stavebního kamene (dále jen kamene), tj. horniny používané ve stavebnictví v původním vytěženém stavu nebo různě upravené
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1152 - Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 
Katalogové číslo:  30776
ČSN 72 1152 - Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1152
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1 - Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem 
Katalogové číslo:  68742
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1 - Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1180 - Stanovení rozlišných částic kameniva 
Katalogové číslo:  05395
ČSN 72 1180 - Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1180
Cena:  95,- Kč
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek 
Katalogové číslo:  75389
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
ČSN 75 7346 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 72 1210 - Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit 
Katalogové číslo:  30793
ČSN 72 1210 - Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit
ČSN 72 1210ČSN 72 1210 Norma platí pro výrobu, zkoušení, dodávání a užívání vápenců všech druhů a jakostí pro průmyslovou výrobu. Neplatí pro vápence pro stavební účely. Z hygienického hlediska
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1220 - Mleté vápence a dolomity 
Katalogové číslo:  30796
ČSN 72 1220 - Mleté vápence a dolomity
ČSN 72 1220ČSN 72 1220 Norma platí pro výrobu a dodávání mletých vápenců a navazuje na ČSN 72 1210 a ČSN 72 1217. Typická předmětová technická norma pro prašný materiál, která obsahuje znaky jak
Cena:  73,- Kč
ČSN 72 1310-5 - Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti 
Katalogové číslo:  30803
ČSN 72 1310-5 - Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti
ČSN 72 1310-5ČSN 72 1310-5 Tato norma navazuje na ČSN 72 1313-1 "Plavené kaoliny". "Společná ustanovení". Kromě tabelárně zpracovaných technických požadavků nejsou normalizovány žádné další údaj
Cena:  34,- Kč
ČSN 72 1330 - Jílové suroviny. Základní technické požadavky 
Katalogové číslo:  30808
ČSN 72 1330 - Jílové suroviny. Základní technické požadavky
ČSN 72 1330ČSN 72 1330 Norma obsahuje ustanovení o třídění, základních vlastnostech, značení, zkoušení, balení, dodávání a skladování přírodních nebo upravených jílových surovin, kromě surovin c
Cena:  95,- Kč
ČSN 72 1519 - Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy 
Katalogové číslo:  05400
ČSN 72 1519 - Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN 72 1519
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat