Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 5

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN EN 4830-002 - Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 002: Specifikace provedení 
Katalogové číslo:  99765
ČSN EN 4830-002 - Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, pracovní teplota 125 °C, pro kontakty podle EN 4639-10X - Část 002: Specifikace provedení
ČSN EN 4830-002ČSN EN 4830-002 This European Standard defines the material used in the manufacturing of EN 4830 optical modules.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 4531-201 - Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt pro jednovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku 
Katalogové číslo:  99760
ČSN EN 4531-201 - Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokolíkové a vícekolíkové, spojené závitovým kroužkem - Zapuštěné kontakty - Část 201: Optický kontakt pro jednovidový kabel podle EN 4641, -55 °C až 125 °C - Norma výrobku
ČSN EN 4531-201ČSN EN 4531-201 This standard defines the performance and dimensions of optical PC profiled contact for singlemode 9 micrometres/125 micrometres fibre and (1,8 ± 0,1) mm diameter c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 54-31+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů 
Katalogové číslo:  500157
ČSN EN 54-31+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
ČSN EN 54-31+A1ČSN EN 54-31+A1 This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for point-type multi-sensor fire detectors for use in fire detection and fire ala
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61196-10 - Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem 
Katalogové číslo:  500319
ČSN EN 61196-10 - Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem
ČSN EN 61196-10ČSN EN 61196-10 Tato norma platí pro polotuhé koaxiální komunikační kabely s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem a trubkovým vnějším jádrem. Tyto kabely jsou určeny k použi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50288-11-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra 
Katalogové číslo:  99218
ČSN EN 50288-11-2 - Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra
ČSN EN 50288-11-2ČSN EN 50288-11-2 This sectional specification covers un-screened cables, characterised from 1 MHz up to 500 MHz, to be used to construct cords for use in cabling specified in the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60793-2-40 ed. 4 - Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4 
Katalogové číslo:  500247
ČSN EN 60793-2-40 ed. 4 - Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4
ČSN EN 60793-2-40 ed. 4ČSN EN 60793-2-40 ed. 4 Norma uvádí základní požadavky na rozměry, mechanické vlastnosti, přenosové a klimatické parametry mnohovidových vláken kategorie A4. Tato celoplastov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13107 OPRAVA 1 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty 
Katalogové číslo:  501088
ČSN EN 13107 OPRAVA 1 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty
ČSN EN 13107 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 6926 - Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu 
Katalogové číslo:  501259
ČSN EN ISO 6926 - Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu
ČSN EN ISO 6926ČSN EN ISO 6926 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na akustické vlastnosti referenčních zdrojů zvuku: - časovou stabilitu vyzařovaného akustického výkonu; - spektrální
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12953-3 - Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem 
Katalogové číslo:  501461
ČSN EN 12953-3 - Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem
ČSN EN 12953-3ČSN EN 12953-3 Tato část této evropské normy specifikuje požadavky na konstrukci a výpočet tlakových částí válcových kotlů, které jsou definovány v EN 12953-1.
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 16652-1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy 
Katalogové číslo:  501411
ČSN EN 16652-1 - Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy
ČSN EN 16652-1ČSN EN 16652-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na pracoviště a postupy v autoopravnách vozidel na LPG, zaměřené na snižování rizika vzniku požáru a výbuchu LPG při vybavování
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62610-5 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně 
Katalogové číslo:  500816
ČSN EN 62610-5 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně
ČSN EN 62610-5ČSN EN 62610-5 This part of IEC 62610 specifies a method for evaluating the cooling capacity mainly for air convection cooling of empty cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 18878 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy 
Katalogové číslo:  501324
ČSN ISO 18878 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
ČSN ISO 18878ČSN ISO 18878 Tato mezinárodní norma uvádí metody přípravy materiálů pro školení a organizaci školení obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin (Mobile Elevating Work Platforms) (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60068-3-13 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení 
Katalogové číslo:  501290
ČSN EN 60068-3-13 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení
ČSN EN 60068-3-13ČSN EN 60068-3-13 Tato norma poskytuje základní informace a návod pro zpracovatele a uživatele specifikací pro elektrické a elek-tronické součástky, které obsahují odkazy na normy
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62779-3 - Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky 
Katalogové číslo:  501263
ČSN EN 62779-3 - Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky
ČSN EN 62779-3ČSN EN 62779-3 Tato norma definuje funkční typ polovodičového rozhraní pro komunikaci s lidským tělem (HBC). Rozhraní pro HBC v sobě zahrnuje elektrodu jako fyzikální strukturu pro př
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 - Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů 
Katalogové číslo:  501143
ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 - Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů
ČSN EN 62343-3-1 ed. 2ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 Norma poskytuje šablonu funkční specifikace pro dynamický vyrovnávač kanálů (DCE). Účelem je poskytnout rámec pro přípravu předmětových specifikací. Dal
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50632-2-4 - Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové 
Katalogové číslo:  501283
ČSN EN 50632-2-4 - Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové
ČSN EN 50632-2-4ČSN EN 50632-2-4 This part of EN 50632 applies to sanders with the exception of all types of rotating disc-type sanders, which are covered by EN 50632-2-3.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče 
Katalogové číslo:  500884
ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče
ČSN EN 60601-1-11 ed. 2ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systém
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 10305-5 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena 
Katalogové číslo:  501080
ČSN EN 10305-5 - Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena
ČSN EN 10305-5ČSN EN 10305-5 Evropská norma stanovuje technické dodací podmínky pro ocelové svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena pro přesné použití.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 755-1 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy 
Katalogové číslo:  501442
ČSN EN 755-1 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy
ČSN EN 755-1ČSN EN 755-1 Tato evropská norma stanovuje technické dodací předpisy pro tyče a trubky tažené za studena z hliníku a slitin hliníku pro všeobecné technické použití. Tento dokument
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 755-9 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru 
Katalogové číslo:  501446
ČSN EN 755-9 - Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN EN 755-9ČSN EN 755-9 Tato evropská norma stanovuje mezní úchylky rozměrů a tvaru pro lisované profily z hliníku a slitin hliníku s příčným průřezem obsaženým v kružnici opsané s průměrem ne vět
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21013-3 - Kryogenické nádoby - Část 3: Bezpečnostní příslušenství pro provoz s nízkými teplotami - Stanovení kapacity a dimenzování 
Katalogové číslo:  500852
ČSN EN ISO 21013-3 - Kryogenické nádoby - Část 3: Bezpečnostní příslušenství pro provoz s nízkými teplotami - Stanovení kapacity a dimenzování
ČSN EN ISO 21013-3ČSN EN ISO 21013-3 This part of ISO 21013 provides separate calculation methods for determining the required mass flow to be relieved for each of the following specified conditi
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 933-8+A1 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku 
Katalogové číslo:  501297
ČSN EN 933-8+A1 - Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-8+A1ČSN EN 933-8+A1 Tato norma popisuje referenční metodu, používanou při zkoušce typu a v případě sporu, pro stanovení hodnoty ekvivalentu písku podílu 0/2 mm (pro 0/4 viz Příloha A) z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14534 - Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky 
Katalogové číslo:  501218
ČSN EN 14534 - Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky
ČSN EN 14534ČSN EN 14534 Tato norma stanovuje metody pro měření přepravní doby mezi koncovými body vnitrostátních a přeshraničních hromadných zásilek sbíraných, zpracovávaných a dodávaných operátor
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 105-D02 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla 
Katalogové číslo:  500863
ČSN EN ISO 105-D02 - Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla
ČSN EN ISO 105-D02ČSN EN ISO 105-D02 This part of ISO 105 specifies a method for determining the resistance of the colour of textiles of all kinds and in all forms, except loose fibre, to the combi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7787-1 - Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy 
Katalogové číslo:  500814
ČSN EN ISO 7787-1 - Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy
ČSN EN ISO 7787-1ČSN EN ISO 7787-1 This part of ISO 7787 specifies dimensional and other requirements for the nine most commonly used steel cutters which are predominantly used in the dental labo
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) 
Katalogové číslo:  500603
ČSN ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM)
ČSN ETSI EN 301 908-20 V6.3.1ČSN ETSI EN 301 908-20 V6.3.1 The present document applies to the following radio equipment type: " Base stations for IMT-2000 OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) oper
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat