Sponzorovaný odkaz

Třídy norem ČSN - strana 5

České technické normy ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry či vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu. Technické normy nejsou obecně závazné, jsou to však odborně kvalifikované předpisy, na které se mohou odkazovat smluvní strany při specifikaci předmětu smlouvy nebo státní autorita ve svých obecně závazných předpisech. Umožňují například výměnu výrobků nebo zaměnitelnost součástek a tím zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobků. Stanovením závazných parametrů výrobků přispívají také k ochraně spotřebitele.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Technické normy nejsou volně šiřitelné a poskytují se za úplatu. 

 

Normy se podle rozsahu platnosti mohou rozdělovat na:

  • Mezinárodní normy světové (ISO, IEC) nebo evropské (EN), které platí přes hranice jednotlivých států

  • Národní normy, jako např. ČSN, DIN, BSI, NF.. s celostátní platností, které shrnují široký okruh problematik. Tyto normy se postupně uvádějí do souladu (harmonizují) s normami mezinárodními, tím že přebírají a překládají texty mezinárodních norem. Tyto normy se potom zavádějí do národních normalizačních soustav jako např. ČSN EN xxxxx, ČSN EN ISO xxxxxx

  • Oborové normy (ON) - tyto byly v ČR zrušeny k 31.12.1993 a částečně nahrazeny normami podnikovými (PN)

  • Podnikové normy (PN) - tyto normy si vydávají jednotliví výrobci, skupiny výrobců nebo podniky pro vlastní potřebu

České národní normy ČSN jsou označovány, v případě převzatých mezinárodních (ČSN ISO, ČSN IEC..) a evropských (ČSN EN) norem číslem převzaté normy a třídícím znakem, v případě "čistých" ČSN norem pouze třídícím znakem.

 

Třídicí znak

Třídicí znak slouží k přiřazení norem k určité třídě a skupině norem. Skládá se z 6 číslic XX YYZZ.

První dvě číslice XX označují třídu 01 - 99 (např. 01 - Obecná třída, 73 - Navrhování a provádění staveb).

Druhé dvě číslice YY označují skupinu v rámci třídy (např. 2740 - Výtahy, všeobecně).

Poslední dvě číslice ZZ jsou pouze pořadové. 

Seznam tříd norem Vás provede jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi.

Pokud nevíte, jakou normu právě potřebujete, její zatřídění do skupiny a podskupiny Vás dovede až ke konkrétní normě.

V našem e-shopu jsou pro snadnější orientaci uvedeny pouze platné normy ČSN.

Pokud požadovanou normu nenajdete jedná se o normu zrušenou, popř. neexistující. Na tel./mailový/faxový dotaz Vám rádi sdělíme datum zrušení nebo náhradní normu.

 

Seřadit podle: 
Počet: 
Třídící znakNázev
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek 
Katalogové číslo:  18888
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek
ČSN ISO 5667-8ČSN ISO 5667-8 Norma obsahuje ISO 5667-8:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA 
Katalogové číslo:  18885
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA
ČSN ISO 6058ČSN ISO 6058 Norma obsahuje ISO 6058:1984. Specifikuje odměrnou metodu s použitím kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) ke stanovení koncentrace vápníku v podzemní, povrchové a pi
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 4346 - Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky 
Katalogové číslo:  19108
ČSN ISO 4346 - Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky
ČSN ISO 4346ČSN ISO 4346 Norma specifikuje druhy a vlastnosti maziv, používaných při výrobě ocelových lan pro všeobecné použití. V této normě není řešeno provozní mazání a maziva pro textiln
Cena:  73,- Kč
ČSN 27 7005 - Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakladače. Korečková rýpadla a zakladače. Základní parametry 
Katalogové číslo:  18719
ČSN 27 7005 - Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakladače. Korečková rýpadla a zakladače. Základní parametry
ČSN 27 7005ČSN 27 7005 Tato norma stanoví řady jmenovitých hodnot základních parametrů kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a kolesových nakládačů.
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0216 ZMĚNA a - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových 
Katalogové číslo:  14048
ČSN 56 0216 ZMĚNA a - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových
ČSN 56 0216 ZMĚNA a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 61105 - Referenční pásky pro videomagnetofony 
Katalogové číslo:  18849
ČSN EN 61105 - Referenční pásky pro videomagnetofony
ČSN EN 61105ČSN EN 61105 Tato mezinárodní norma popisuje všeobecné požadavky na referenční pásky používané pro různé formáty videomagnetofonů. Předmětem této normy je umožnit uživatelům systémů
Cena:  171,- Kč
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1 - Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky 
Katalogové číslo:  58147
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1 - Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky
ČSN 25 7859 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
Katalogové číslo:  70791
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 5667-7 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách 
Katalogové číslo:  18864
ČSN ISO 5667-7 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách
ČSN ISO 5667-7ČSN ISO 5667-7 Norma obsahuje ISO 5667-7:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10359-1 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody 
Katalogové číslo:  18955
ČSN ISO 10359-1 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody
ČSN ISO 10359-1ČSN ISO 10359-1 Norma obsahuje ISO 10359-1:1992. ISO 10359 se skládá ze dvou částí s obecným názvem Jakost vod. Stanovení fluoridů: Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 3292 - Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti 
Katalogové číslo:  19225
ČSN EN 3292 - Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti
ČSN EN 3292ČSN EN 3292 Tato norma je identická s EN 3292:1994. Stanoví zejména rozměrové požadavky na soudečková ložiska jednořadá naklápěcí z korozivzdorné oceli průměrových řad 3 a 4. Jde o za
Cena:  95,- Kč
ČSN 42 0022 - Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50 
Katalogové číslo:  18976
ČSN 42 0022 - Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50
ČSN 42 0022ČSN 42 0022 Tato norma stanoví podmínky pro výrobu, zkoušení a prověřování asfaltových izolací a povlaků trubek ocelových bezešvých a svařovaných nad DN 50. Trubky s asfaltovou izolac
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3 
Katalogové číslo:  19002
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3
ČSN ISO 6107-3ČSN ISO 6107-3 Norma obsahuje ISO 6107-3:1993. Definuje termíny používané ve třetím seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních jazyc
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8 
Katalogové číslo:  19007
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8
ČSN ISO 6107-8ČSN ISO 6107-8 Norma obsahuje ISO 6107-8:1993. Definuje termíny používané v osmé části seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních ja
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat